Tag Archive: bredbåndsdækning

 1. Konstruktivt forslag fra V

  Leave a Comment

  Venstre foreslår, at vi sikrer ordentligt bredbånd og god mobildækning til alle ved at øremærke provenuet ved de kommende frekvensauktioner i en bredbåndsfond til at sikre bredbånd for dem, som markedet ikke når og ved at lette afgiftsbyrderne for mobilselskaberne, så der kan sikres bedre mobildækning i udkantsområder http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2015/03/27/145024.htm

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

  – Det er et seriøst og konstruktivt forslag. Vi har behov for i fællesskab og samarbejde mellem det offentlige og de private selskaber at finde løsninger de steder, hvor markedet ikke når ud.

  – Det er en helt oplagt god løsning at øremærke de penge, som branchen selv betaler ved frekvensauktioner til at løse udfordringerne på markedet med at nå ud til alle. Det er penge fra teleselskaberne selv, der øremærkes til at løse branchens udfordringer med at nå ud til alle med ordentligt bredbånd og god mobildækning. Det giver god mening.

  – Og det er konstruktivt at se på, hvordan man ved at lette nogle afgiftsbyrder for selskaberne kan bane vejen for flere investeringer i nye mobilmaster og udbygning af mobilnettene i hele landet.

  – Vi har en rigtig god digital infrastruktur i Danmark. Det er resultatet af en massive investeringer fra private selskaber gennem mange år. I alt er der de seneste 20 år investeret mere end 100 mia. kr. i bredbånd og mobildækning til danskerne. Men hvis vi skal have alle med, så kræver det samarbejde og nye løsninger. Vi er fra branchens side parate til at løfte vores del af ansvaret og indgå i konkrete drøftelser om løsningerne i de områder, hvor markedet ikke kan levere den ønskede dækning.

  Jakob Willer
  Direktør
  Teleindustrien
  20102365

 2. tjekditnet.dk

  Leave a Comment

  Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny hjemmeside, hvor forbrugerne gives adgang til information om adgangen til bredbåndsløsninger på adresseniveau – tjekditnet.dk

  I Teleindustrien støtter vi det meget omfattende arbejde med at sikre gennemsigtighed for forbrugerne. Det er en vanskelig og ambitiøs opgave at indsamle så detaljerede oplysninger om de forskellige teknologier og operatørernes bredbåndsprodukter helt ned på enkelt-adresse-niveau.

  De enkelte fastnetteknologier er kendetegnet ved meget forskellige karakteristika. Det gælder f.eks. med hensyn til, hvorvidt det er tale om en delt kapacitet eller ej samt med hensyn til bl.a. up- og downloadhastigheder, dækningsområder, stabilitet, osv.

  I branchen bakker vi generelt op om en øget gennemsigthed i forhold til de udbudte bredbåndsprodukter.

  Til sommer vil oplysningerne om danskernes bredbåndsadgang blive suppleret med en ny kortlægning af mobildækningen i Danmark. Ambitionen med den nye kortlægning er at sikre, at oplysninger om mobildækning er både retvisende og sammenlignelige på tværs mellem teleselskaberne. De nye dækningskort udarbejdes derfor efter nye og fælles retningslinjer på tværs af mobilselskaberne.

  Jakob Willer
  20102365