Tag Archive: bredbåndsfond

 1. Ny bredbåndsfond

  Leave a Comment

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

  Læs mere om aftalen her http://www.efkm.dk/nyheder/bred-politisk-aftale-hurtigt-internet-0

  I Teleindustrien ser vi positivt på bredbåndspuljen, som i konkrete tilfælde vil kunne skabe mulighederne for udrulning af bredbånd i områder, hvor den digitale infrastruktur ikke er god nok.

  Men man skal ikke forvente, at bredbåndspuljen alene vil kunne sikre, at Danmark har en digital infrastruktur i verdensklasse. Puljen er på 200 mio. kr. fordelt over flere år. Til sammenligning investerer den danske telebranche ca. 6 mia. kr. hvert år i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark.

  Det er teleselskabernes investeringer, der gør den store forskel. Siden liberaliseringen af det danske telemarked har teleselskaberne investeret mere end 100 mia. kr. i infrastrukturen. Og vi skulle gerne blive ved med at investere og udbygge nettene.

  I Teleindustrien deler vi ambitionen om at sikre, at alle danskere får adgang til bredbånd og god mobildækning. For at opnå dette er det vigtigt at have politisk fokus på at gøre det attraktivt for teleselskaberne at investere på markedet og sikre gode rammevilkår, så vi når længst muligt for pengene. Det handler bl.a. om at lette de administrative og økonomiske byrder for branchen. Og det handler om at lette vilkårene for gravearbejder og opsætning af master. Her har vi en god dialog og proces i gang med flere regioner og kommuner om at skabe ens vilkår på tværs af kommuner og reducere omkostningerne – så vi når længst muligt. Det har vi en stor fælles interesse i. Og det handler om at sikre gode, stabile og forudsigelige politiske og regulatoriske rammer. Her glæder vi os over, at teleminister Lars Chr. Lilleholt her i foråret har meddelt, at ville igangsætte en proces for at modernisere teleforliget, som sætter rammerne på området.

  Endvidere handler det om for alvor at få sat gang i anvendelsen af den digitale infrastruktur og øget efterspørgslen – både i den offentlige sektor, hos borgerne og i erhvervslivet. Det er først ved at anvende infrastrukturen, at vi skaber ny vækst og værdi for samfundet.

  /Jakob Willer – 20102365