Tag Archive: lejepriser

 1. Arealleje – mobilmaster

  Leave a Comment

  14. februar 2020

  En analyse fra Rambøll fra marts 2019 viste, at kun omkring halvdelen af landets kommuner følger Energistyrelsens vejledning om beregning af markedsleje for arealer til brug for mobilmaster og antenner. Teleindustrien anbefaler regulering på området.

  Situationen har ikke ændret sig meget, siden analysen blev udarbejdet sidste år. Det er stadig sådan, som analysen illustrerer, at der er en del kommuner, hvor man er opmærksom på at sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og rimelige vilkår for den digitale infrastruktur. Det er med til at tiltrække investeringer og stimulere udbygningen af infrastrukturen. Men der er tilsvarende også mange kommuner, hvor man ikke arbejder aktivt på at sikre gode vilkår for investeringer i den digitale infrastruktur.

  Det illustrerer meget godt, at det ikke altid er nok med vejledninger og en frivillig indsats at sikre gode erhvervsvilkår. Teleindustrien har derfor opfordret myndighederne til at regulere området for at sikre gode vikår for udbygning af den digitale infrastruktur i hele landet.

  Med ambitionen om en hurtig og effektiv udrulning af 5G i Danmark er det væsentligt, at de politisk aftalte klare rammer tilvejebringes hurtigt, så udrulningen ikke hæmmes af for høje lejepriser i forhold til den reelle markedspris.

  Analysen fra Rambøll er udarbejdet for at følge op på den politiske aftale, der blev indgået på teleområdet den 17. maj 2018; ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen har som vision, at ”Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af og de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur.”

 2. Uenighed om lejepriser

  Leave a Comment

  Mange steder er kommuner begyndt at samarbejde konstruktivt med teleselskaber om at skabe bedre forudsætninger for udrulning af den digitale infrastruktur.

  Rudersdal Kommune er et eksempel på en kommune, der gør det stik modsatte. Her forsvarer man rettet til at tage helt urimeligt høje priser for adgang til kommunens faciliteter. Det har ført til, at et teleselskab nu ved voldgift vil have afklaret om lejepriserne på nogle udvalgte steder i kommunen er urimelige og i strid med reglerne.

  KL har i denne sag valgt at indtræde som bi-intervinient for kommunen og forsvare deres ret til at tage urimeligt høje priser. Det er fuldstændig uforståeligt, at KL med den ene hånd taler for, at kommunerne nu skal trække i den digitale føretrøje, og at der skal sikres bredbånd og mobildækning overalt i Danmark – og men den anden hånd forsvarer en kommunes ret til at lægge massive hindringer i vejen for udrulning af den digitale infrastruktur. TI har besluttet også at indtræde som bi-intervinient i sagen.

  I Region Nordjylland har regionen sammen med kommunerne taget skridt til at samarbejde bedre med branchen om at nå længere med den digitale infrastruktur. Det samme er tilfældet i Region Sjælland og i Byregion Fyn. Lige nu varetager regionerne langt bedre kommunernes interesse i at stimulere udbygningen af den digitale infrastruktur end man gør i KL.

  Vi vil langt hellere bruge vores ressourcer på at bygge mobilnet og sikre bredbånd i hele Danmark end på at føre retssager og betale urimeligt høje priser hos kommunerne.

  Jakob Willer, 20102365