Uenighed om lejepriser
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Mange steder er kommuner begyndt at samarbejde konstruktivt med teleselskaber om at skabe bedre forudsætninger for udrulning af den digitale infrastruktur.

Rudersdal Kommune er et eksempel på en kommune, der gør det stik modsatte. Her forsvarer man rettet til at tage helt urimeligt høje priser for adgang til kommunens faciliteter. Det har ført til, at et teleselskab nu ved voldgift vil have afklaret om lejepriserne på nogle udvalgte steder i kommunen er urimelige og i strid med reglerne.

KL har i denne sag valgt at indtræde som bi-intervinient for kommunen og forsvare deres ret til at tage urimeligt høje priser. Det er fuldstændig uforståeligt, at KL med den ene hånd taler for, at kommunerne nu skal trække i den digitale føretrøje, og at der skal sikres bredbånd og mobildækning overalt i Danmark – og men den anden hånd forsvarer en kommunes ret til at lægge massive hindringer i vejen for udrulning af den digitale infrastruktur. TI har besluttet også at indtræde som bi-intervinient i sagen.

I Region Nordjylland har regionen sammen med kommunerne taget skridt til at samarbejde bedre med branchen om at nå længere med den digitale infrastruktur. Det samme er tilfældet i Region Sjælland og i Byregion Fyn. Lige nu varetager regionerne langt bedre kommunernes interesse i at stimulere udbygningen af den digitale infrastruktur end man gør i KL.

Vi vil langt hellere bruge vores ressourcer på at bygge mobilnet og sikre bredbånd i hele Danmark end på at føre retssager og betale urimeligt høje priser hos kommunerne.

Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email