Teleområdet nu delt på tre ministerier
- Teleindustrien

Sikkerhedsområdet blev allerede af sidste regering overført til Forsvarsministeriet, hvor det forbliver.

Nu er teleområdet yderligere blevet opdelt på to ministerier. Forsyningsdelen, frekvensplanlægning, masteregulering og den sektorspecifikke forbrugerregulering hører nu under en slags forsyningsministerium: Energi-, forsynings- og klimaministeriet. Den sektorspecifikke konkurrenceregulering bliver hos Erhvervs- og vækstministeriet. Se nærmere beskrivelse af ressortomlægningerne her

Med den nye situation, hvor teleområdet er splittet op mellem flere ministerier, er behovet for at sikre en bred politisk opbakning i Folketinget til retningen i dansk telepolitik blevet endnu mere aktuel. Der er behov for en klar samlet retning, der har fokus på at stimulere investeringer i den digitale infrastruktur, fjerne barrierer, lette byrder og gøre det attraktivt for teleselskaber at være til stede og konkurrere på det danske telemarked. En løsning vil være at sikre bred politisk opbakning til et moderniseret teleforlig med netop dette fokus – og med fokus på at finde modeller, så vi kan nå ud med bredbånd og mobildækning de steder, hvor markedet ikke selv når ud. Teleområdet er ikke blot et forsyningsområde. Der er tale om et erhvervsområde, hvor der er behov for en aktiv erhvervspolitik, der kan sikre, at private selskaber fortsat anlægger og udbygger mobilnet og investerer i bredbånd til forbrugerne. Det er forudsætningen for fremtidens digitale vækst. Det håber vi, at der vil være fokus på i det nye forsyningsministerium.

Vores bekymring er, om der er en minister, der rækker hånden op – hvis man spørger: Hvem er ansvarlig for erhvervspolitikken på teleområdet? Hvem er ansvarlig for at se på, hvordan vi fremmer investeringslysten i telebranchen? Hvem er ansvarlig for retningen i dansk telepolitik? Og hvem er ansvarlig for den digitale vækstdagsorden?

Kontakt – Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email