Tag Archive: retssikkerhed

 1. Blokeringer og retssikkerhed

  Leave a Comment

  Teleindustriens direktør Jakob Willer deltog den 1. oktober 2018 i et panel på internetdagen.dk , hvor det blev drøftet, om der er nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med blokeringer af hjemmesider.

  Teleindustrien fremhævede, at det helt grundlæggende er en udfordring, at det er rettighedshaverne (sagsøger) og teleselskaberne (sagsøgte), der er parter i blokeringssagerne, og at ejerne af hjemmesiderne – som er direkte berørt af en blokering – ikke som udgangspunkt er inddraget i sagen.

  Det er derfor en del af teleselskabernes tilgang på området at sikre, at de berørte hjemmesideejere orienteres om sagen, og at de har mulighed for at bi-intervenere i sagerne, såfremt de ønsker det. Det er en fremgangsmåde, som også Rettighedsalliancen understøtter og følger i praksis.

  Der er i dag 315 hjemmesider, der er blokerede på baggrund af domstols-kendelser. For 7 hjemmesider er blokeringerne afviklet igen

  TI Blokeringer antal

  Når der er truffet en afgørelse overfor et teleselskab, så følger teleselskaberne en Code of Conduct, som indebærer, at alle selskaber på tværs af branchen implementerer blokeringerne.

  /Jakob Willer