Teleindustrien efterlyser transparens i BEREC
- Nyheder, Teleindustrien

Teleindustrien i Danmark har rettet en henvendelse til organisationen BEREC, der er den europæiske sammenslutning af telemyndigheder. Stadig flere opgaver i relation til reguleringen på teleområdet placeres i BEREC, og Teleindustrien i Danmark ser derfor behov for, at der fremadrettet skabes større åbenhed og gennemsigtighed i det arbejde, som gennemføres i BEREC.

Læs brevet her BEREC 12 october 2018

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email