Udvikling af LER i udbud
- Nyheder, Teleindustrien

LER (ledningsejerregisteret) er flyttet til Geodatastyrelsen, hvilket utvivlsomt har skabt en god faglig forankring. Men det har også medført en ambitiøs plan for LER.

Geodatastyrelsen har netop lavet et udbud af en foranalyse om etablering af en digital platform med fuld udveksling af ledningsoplysninger med ledningernes geografiske placering, forsyningstype og mulighed for deling af eksisterende nedgravet infrastruktur.

Analysen omfatter 2-3 arbejdsscenarier med prototyper på tekniske løsninger, kortlægning af de tekniske muligheder og af interessenternes digitale modenhed og en kvalificering af de samfunds- og erhvervsmæssige gevinster, omkostninger og evt. risici.

Arbejdet med at lave LER til der, hvor koordination af gravearbejder foregår, fortsætter. Hvilket Teleindustrien er godt tilfreds med. Udbygningen af LER vil lette muligheden for at koordinere gravearbejder og dermed øge omfanget af samgravninger. Vi udbygger også vores egen samgravningsdatabase med kommuner (der jo også graver i fortove), men det kan være, at LER løfter denne opgave på sigt.

Link til kilde

Print Friendly, PDF & Email