Vækst i hurtigt bredbånd
- Teleindustrien

Fra første halvår til andet halvår 2020 er antallet af bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downloadhastighed steget med 17 pct., hvilket betyder, at 220.000 flere i perioden fik adgang til disse høje hastigheder. I alt havde 58 pct. af bredbåndsabonnementerne adgang til downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s.

Det viser Energistyrelsens telestatistik for andet halvår 2020

Coronanedlukningen har skabt en øget efterspørgsel på hurtigt bredbånd, og heldigvis har vi i Danmark haft en rigtig god digital infrastruktur, der har kunne rumme den øgede efterspørgsel og de øgede trafikmængder.

Der er fortsat stort behov for at udbygge infrastrukturen med både fiber og 5G, og teleselskaberne investerer fortsat i udbygning af nettene. Politisk bør det prioriteres at bryde barrierer for udbygningen ned og fremme udbygningen i alle dele af landet. Det handler bl.a. om at justere Planloven og fremme mulighederne for at etablere mobilmaster i landzone. Endvidere handler det om at sikre rimelige rammer for gravearbejde, styrke planarbejdet i kommunerne og bane vejen for den digitale infrastruktur.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email