Vi samarbejder om bedre dækning
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

I teleindustrien samarbejder vi på forskellige måder med at nå ud med infrastrukturen til forbrugerne og sikre dækning i alle dele af landet.

På masteområdet har vi etableret et samarbejde og indgået en brancheaftale, der betyder, at alle nye master skal annonceres for de andre udbydere, og det sikres, at selskaberne kan udnytte de samme master til at sikre dækning for forbrugerne. På den måde når vi længere ud med dækningen, og det sikres, at antallet af master i et område begrænses mest muligt. Det er godt både for mobilselskaberne, som kan sikre dækning med færre omkostninger, og det er godt for forbrugerne, som får bedre dækning med færre master i landskabet. En meget stor andel af masterne bliver i dag fællesudnyttet. Man kan på www.mastedatabasen.dk se en oversigt over mobilmaster og antennepositioner i Danmark, og det kan ses, hvilke selskaber der har udstyr siddende på de enkelte positioner.

Også på graveområdet samarbejder vi i telebranchen på den måde, at konkrete graveprojekter af en vis længde skal annonceres for de andre selskaber, der er med i gravesamarbejdet, og de enkelte gravninger åbnes for de parter, der ønsker at være med i gravearbejdet. I praksis betyder det, at teleselskaberne graver sammen på strækninger, hvor parterne har interesse i at udbygge deres infrastruktur. I TI har vi udarbejdet standardaftaler for samgravninger – så det er let for selskaberne at håndtere. Vores samarbejde på graveområdet betyder, at vi kan reducere omkostningerne for det enkelte selskab til at udbygge infrastrukturen, og for forbrugerne betyder det bedre adgang til bredbåndstjenester – og samtidig at man mindsker risikoen for, at den samme strækning skal graves op flere gange. I hvert fald ikke på grund af teleselskaberne.

I praksis indgås der hvert år mere end 100 aftaler om samgravninger mellem teleselskaber baseret på branchesamarbejdet og standardaftalerne.

Læs mere om branchens samarbejde på masteområdet og graveområdet her:

https://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/master-og-antenner/

https://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/samgravning/

Jakob Willer
Teleindustrien
20102365

Print Friendly, PDF & Email