Økonomisk presset telebranche
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Omsætningen i telebranchen falder. beskæftigelsen falder. Og investeringerne falder.

Det viser de Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013, som Erhvervsstyrelsen netop har offentliggjort http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/785879/5

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

– Udviklingen er bekymrende og burde give anledning til politisk opmærksomhed og løftede øjenbryn. For vi har brug for en velfungerende telebranche i Danmark, der investerer i bredbånd og mobilnet i hele landet.

– Hvis vi vil have en moderne og god digital infrastruktur i hele landet, så nytter det ikke noget, at den politiske opmærksomhed på teleområdet alene bliver aktiveret, når en borger på Tunø har problemer med at ringe til den lokale brandmand eller en dement mand i Odsherred går hjemmefra, og hans GPS ikke virker. Vi har brug for politisk fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringer i infrastrukturen og gøre det attraktivt for teleselskaber at være til stede på det danske marked.

– For uanset hvor mange  kommuner man vil give lov til at investere i lokalt wifi til turister – så er det ikke de offentlige investeringer, der kan sikre en moderne og velfungerende digital infrastruktur i Danmark. Det er de private investeringer.

– Vores fokus fra telebranchen er, at der er behov stabile og forudsigelige regulatoriske rammer, så man kender betingelserne og forudsætningerne på det marked, man skal operere i. Her har teleforliget historisk set været et godt redskab til at sikre en stabil politik. Men når der ikke længere er opbakning til forliget – og udlægningen er, at alt alligevel kan lade sig gøre – hvilken stabilitet og sikkerhed giver det så? Vi har opfordret Erhvervs- og vækstministeren til at tage fat på en modernisering af forliget, som der er bred opbakning til,  og som skaber den nødvendige stabilitet og forudsigelighed.

– Det er helt centralt at holde fast i de grundlæggende principper om markedsbaseret udvikling og teknologineutralitet. Og så skal vi have præciseret på hvilke måder, vi sikrer adgang til mobilnet og bredbånd de steder, hvor markeder ikke når ud. Vi skal stimulere brugen og anvendelsen af den digitale infrastruktur til at skabe samfundsmæssig værdi. Vi skal lette de økonomiske og administrative barrierer for at nå ud i hele landet med infrastrukturen. Vi skal sikre en velfungerende konkurrence på markedet. Og vi skal have et gennemgående fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringer i infrastrukturen og gøre det attraktivt at være på markedet.

Print Friendly, PDF & Email