Mobildækning

Principper for markedsbaserede priser for arealer til mobilmaster og mobilantenner

Ringsted Byråd og Ringsted Forsynings bestyrelse har efter drøftelser med Teleindustrien vedtaget at følge nogle principper for prisfastsættelse af arealer til mobilmaster og mobilantenner, som baserer sig på at sikre markedsbaserede priser. Principperne indebærer en prisfastsættelse, der tager udgangspunkt i værdien af det udlejede areal med en rimelig forrentning. Der vil på den måde i praksis være tale om en prissætning med en markedsmæssig forrentning af den kapital, der er bundet i arealet eller faciliteten. Endvidere vil der efter principperne være indregnet en dækning af de administrative omkostninger, som kommunen eller kommunens forsyningsselskab har i forbindelse med aftalerne med teleselskaberne.

De vedtagne principper udgør efter Teleindustriens opfattelse en rigtig god løsning for fastsættelse af markedsbaserede priser.

Se Principperne her Principper for prissætning – Ringsted


Enighed om fælles indsats for bedre mobildækning

Telekommunikationsindustrien, DI/ITEK og IT-Branchen deltog den 10. februar 2012 i et møde med Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, KL og Regionerne om udfordringen med at skabe bedre mobildækning i Danmark.

På mødet blev parterne enige om 5 konkrete initiativer:

* Selskaberne vil investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnet de kommende 3 år.

* Telebranchen, KL og DR vil tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer.

* Telebranchen, KL og Erhvervsstyrelsen vil sammen bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på plads. Det kan bl.a. være i forhold til vejledning og best practice fx vedr. byggesagsbehandling, krav ved udbud af mobiltelefoni samt bedre oplysninger til forbrugerne om mobiltelefoners antenneforhold mv.

* Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges.

* Erhvervsstyrelsen undersøger de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for øget mobildækning, som skal munde ud i en konkret handlingsplan medio 2012.

 

Arbejdet med udmøntning af de konkrete initiativer er i TI forankret i Mastearbejdsgruppen.

 

Print Friendly, PDF & Email