3,5 billioner logninger i 2013
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

En ny opgørelse af omfanget af logninger i Danmark viser, at der hos teleselskaberne i 2013 samlet set blev foretaget 3,5 billioner registreringer af forbrugernes teleforbrug og internetbrug.

Det svarer til, at hver eneste dansker i 2013 er blevet registreret mere end en gang hvert minut – døgnet rundt.

Der er tale om en enorm vækst i antallet af registreringer sammenlignet med 2012, hvor der blev foretaget 900 mia. registreringer. Væksten skal bl.a. ses i sammenhæng med den eksplosive vækst i datatrafikken på både fastnet og mobilnet. Der er blandt selskabernes logningsdata mange registreringer, der fx stammer fra automatiske Facebook opdateringer, Youtube videoer, film set på Netflix eller musik fra Spotify.

Oplysninger fra politiet og Justitsministeriet viser, at en meget stor del af disse oplysninger kun anvendes i meget begrænset omfang. Det handler om registreringerne af danskernes internetbrug, som udgør mere end 90 pct. af alle registreringerne. Samtidig er det et område, hvor vi i Danmark er gået længere end EU-reglerne foreskriver og længere end andre europæiske lande.

I en redegørelse fra december 2012 fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg gives kun ét enkelt eksempel på, at registreringer af internetbrug har haft efterforskningsmæssig værdi. Det var i en sag om et netbankindbrud. Ifølge Rigspolitiets egen vurdering har internetlogningen været ”stort set uanvendelig”.

Med den klare dokumentation der ligger om anvendelsen af logningsdata ville den rigtige politiske beslutning være straks at suspendere reglerne om registrering og logning af internetbrug. Det handler ikke bare om de store økonomiske omkostninger, der er forbundet med registreringen. Det handler i endnu højere grad om den omfattende registrering og overvågning borgerne udsættes for uden at der sker en tilpasning og afvejning af reglerne.

Fra Teleindustriens side efterlyser vi – også på vegne af vores kunder – en politisk afvejning og vurdering af, om registreringen er proportional og skaber værdi. Vi efterlyser en evaluering og revision af reglerne for at sikre, at registreringen og overvågningen også giver mening i praksis.

 

Jakob Willer

Direktør- Teleindustrien

Mobil 20102365

 

 

Print Friendly, PDF & Email