Betalinger ved fjernsalg
- Nyheder, Teleindustrien

Retningslinjer for betalinger ved fjernsalg

 Teleindustrien (TI) har sammen med Forbrugerrådet Tænk, FDIH, Dansk Erhverv og Dansk Industri m.fl. deltaget i arbejdet med og godkendt retningslinjer for håndtering af betalinger hos erhvervsdrivende i forbindelse med fjernsalg.

Arbejdet blev igangsat af Forbrugerombudsmanden med baggrund i henvendelser, der indikerede usikkerhed hos både forbrugere og erhvervsdrivende om reglerne for inden for dette område.

TI er part i retningslinjerne, fordi det er vigtigt med relevante og forståelige regler i forholdet mellem forbrugerne og teleudbyderne, og fordi vi mener, at retningslinjerne i den godkendte form giver en fornuftig balance i dette forhold.

Retningslinjerne præciserer, hvad der er god markedsføringsskik i forbindelse med erhvervsdrivendes håndtering af betalinger, når forbrugere foretager køb på nettet, og de kan betragtes som et supplement til betalingstjenesteloven, der giver regler for forholdet mellem forbruger og pengeinstitut.

Blandt de omhandlede emner skal nævnes

  • tilbagevendende betalinger
  • forudbetalinger
  • brug af betalingskortdata
  • reservation af beløb og
  • ordrebekræftelse

Som noget nyt er der for nogle tilbagevendende betalingers vedkommende – som f.eks. teleabonnementer – indført et krav om, at forbrugeren skal varsles senest 8 dage før, der trækkes et beløb. En væsentlig undtagelse er, at der for optankningsprodukter først skal varsles i forbindelse med at beløbet trækkes.

Retningslinjerne træder i kraft den 1.9.2014 med undtagelse af varslingskravet, punkt 5.2 i retningslinjerne, der først skal være opfyldt den 1.1.2015.

Link til retningslinjerne: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Betalingsmodtageres-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg

Print Friendly, PDF & Email