Kommunalt wifi til turister
- Nyheder, Teleindustrien

Der er i en politisk aftale for turismeområdet lagt op til at gøre det muligt for kommuner at etablere gratis wifi-dækning til turister.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

– TI er stærkt kritisk overfor dette tiltag, som vil bidrage til at skævvride konkurrencen på markedet, hvor der allerede i dag er et omfattende udbud af ydelser leveret på markedsvilkår.

– Vi frygter, at dette tiltag vil gøre det mindre attraktivt for teleselskaber at investere i infrastrukturen og udbyde tjenester, når der skal konkurreres med gratis offentlige ydelser.

– Vi har endvidere vanskeligt ved at se, hvordan man i praksis vil afgrænse løsningen til alene at omfatte turister.

Som alternativ ønsker TI at indgå i dialog med myndigheder og turistorganisationer om muligheden for mere effektiv at forsyne turister med SIM-kort fra danske udbydere, således at gæster i Danmark, der ønsker at undgå roamingtakster, let kan få adgang til at anvende den allerede eksisterende digitale infrastruktur, som vi har i Danmark.

Jakob Willer, mobil 20102365

Se evt. omtale af sagen her:

http://www.computerworld.dk/art/231286/teleindustrien-i-oproer-gratis-wi-fi-vil-smadre-konkurrencen

http://www.b.dk/tech/gratis-traadloest-net-fra-kommuner-er-ok

Print Friendly, PDF & Email