Telemedicin – hvordan bliver vi verdensmestre?
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Revideret: ny dato vil blive udmeldt

Teleindustrien og Medicoindustrien arrangerer i samarbejde med Karin Gaardsted (S) en konference om telemedicin.

Gennem flere år har telemedicin stået højt på dagsordenen som et væsentligt middel til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i produktionen af de offentlige serviceydelser og som middel til at sikre en højere kvalitet i behandlingen og større fleksibilitet for borgerne.

Men der er endnu langt fra de mange pilotprojekter, der har været igangsat, til at vi i stor skala tager teknologien i brug og for alvor udnytter potentialet ved brug af telemedicin.

Umiddelbart synes forudsætningerne for at være blandt de bedste i verden til at udvikle og tage telemedicinske løsninger i brug at være rigtig gode i Danmark. Vi har et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, en it-parat befolkning, en veludbygget digital infrastruktur og et erhvervsliv, der er parate til at udvikle og levere løsningerne.

Formålet med konferencen er at få belyst, hvad skal der til, for at vi kan tage springet og udnytte det fulde potentiale ved brug af teknologien og få drøftet, hvordan sikrer vi, at der er incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur, så der er god mobil- og bredbåndsdækning til alle. Endvidere er der fokus på, hvordan forskellige aktører – både i staten, kommuner, regioner og i erhvervslivet kan bidrage til at fremme udviklingen og brugen af telemedicin, så det skaber samfundsmæssig værdi.

Konferencen afholdes i november 2014 i Fællessalen på Christiansborg

Program og oplysninger om tilmelding offentliggøres snarest muligt.

 

Print Friendly, PDF & Email