Vejloven kan blive en barriere for bredbånd
- Teleindustrien

Teleindustrien har afgivet høringssvar til udkast til lov om offentlige veje.

Lovforslaget indebærer nogle ændringer af reglerne på området, som er klart negative i forhold til ledningsejernes økonomiske og juridiske forhold, og som kan være en markant barriere i forhold til udbygningen af den digitale infrastruktur og mulighederne for at opfylde de politiske målsætninger om omfattende udrulning af infrastruktur til alle dele af landet.

Det vedrører særligt, at

– Vejmyndigheder kan opkræve gebyr ved behandling af ansøgninger

– Vejmyndigheder kan udstede bøder ved forsinkelser

– Teleoperatører skal betale for alle ledningsomlægninger, efter vejmyndighedens afgørelse

– Vejmyndighederne kan bestemme hvordan et ledningsarbejde skal udføres, hvis der er uenighed mellem myndigheden og teleoperatøren herom.

– Vejmyndigheden kan udføre ledningsarbejdet på ledningsejerens regning, hvis vilkår i en gravetilladelse ikke efter vejmyndighedens opfattelse overholdes

Danmark har behov for investeringer i den digitale infrastruktur. Teleindustrien opfordrer derfor til, at der ikke politisk konstrueres barrierer og pålægges teleselskaber ekstraudgifter, der kan hæmme bredbåndsudbygningen i Danmark.

Læs høringssvaret her: Høringssvar fra Teleindustrien til lov om offentlige veje 110814

 

 

Print Friendly, PDF & Email