Filmbranchen skal satse digitalt
- Nyheder, Telefoni, Teleindustrien

Fra dele af filmindustrien bliver det foreslået, at teleselskaber og derved telekunder skal pålægges en filmafgift, der skal bruges til at støtte dansk film og afhjælpe de økonomiske problemer i branchen. Det er en ærgerlig udvikling, at filmbranchen alene har fokus på at kræve nye penge ind til at støtte branchen i stedet for at fokusere på, hvordan man kan udvikle forretningen og imødekomme forbrugernes ønsker om også at kunne se film på nettet. Mulighederne for at nå ud til publikum har aldrig været bedre end nu. Det er en mulighed, som dansk film bør udnytte til at skabe fornyet vækst og indtjening.  I musikindustrien har man for længst indset, at de digitale muligheder kan udnyttes positivt til at nå ud til publikum.

Spørgsmålet om digitalisering og de økonomiske muligheder i filmbranchen har været drøftet i Filmpolitisk Forum, som blev nedsat af Filminstituttet i 2013. Rapporten fra Filmpolitisk forum kan ses her http://www.kum.dk/nyheder-og-presse/kulturnyt/2013/november/rapport-om-digitale-udfordringer-og-muligheder-for-dansk-film/

Filmpolitisk Forum leverede et vigtigt bidrag til debatten om udviklingen af dansk film, udfordringerne med at sikre forbrugerne digital adgang til indhold og mulighederne for at styrke den samlede indtjening ved filmdistribution. Filminstituttet har med denne rapport og den proces, der var tilrettelagt med alle parter fra filmbranchen, gjort en stor indsats for at rykke ved nogle fastlåste strukturer og opfattelser i filmbranchen og stimulere udviklingen af nye forretningsmodeller.

Desværre ser det ikke ud til at have haft nogen effekt. Centrale aktører i filmbranchen hænger stadig fast i opfattelsen af, at de økonomiske problemer skal løses ved at kræve flere penge fra andre – herunder at beskatte den digitale infrastruktur, som alle ellers er enige om udgør den vækstmotor, som vi alle skal leve af i fremtiden.

Vi har brug for en filmindustri, der vil se fremad og forsøge at finde veje til ny forretning og udvikling. Fra telebranchens side har vi foreslået at styrke T-VOD vinduet og bidrage til at gøre aktuelle film tilgængelige for forbrugerne. Med lovlige VOD tjenester kan der skabes fornyet indtjening til dansk film. Potentialet er stort. Teleindustrien støtter derfor også overvejelserne om mere fleksible lanceringsvinduer og tidligere vinduer til T-VOD distribution.

Læs mere om debatten om dansk film her:

http://www.ekkofilm.dk/artikler/teleindustriens-svar/

http://www.ekkofilm.dk/blogs/med-udkig-over-filmbranchen/de-maegtige-teleselskaber-jorder-dansk-film/

 

 

Print Friendly, PDF & Email