De digitale corona-vaner har bidt sig fast hos danskerne
- Teleindustrien

5. november 2021

Mere end halvandet år efter de første corona-nedlukninger har hjemmearbejde for alvor fået tag i danskerne. Det viser en undersøgelse, som Teleindustrien har fået udarbejdet i august/september 2021. Her svarer 26 pct. af de adspurgte, at corona har øget deres behov for at arbejde hjemme. Det er kun et lille fald sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2020, hvor danskerne stod midt i pandemien og restriktionerne – dengang havde 31 pct. et øget behov for hjemmearbejde.

Generelt har mere end halvdelen af danskerne fortsat et øget behov for digitale løsninger som følge af coronakrisen. Udover hjemmearbejde er det øgede behov i høj grad også drevet af behovet for digital underholdning, digital kontakt med familie og venner og hjemmeundervisning til skoleelever og studerende.

Markant øget trafik i nettene

Det øgede behov for digitale løsninger under Corona har også kunne ses i mængden af datatrafik i telenettene.

Hos mobilselskabet 3 viser en opgørelse en signifikant stigning i dataforbruget under Corona. Sammenligner man her dataforbruget i januar 2019 (før nedlukningen) med dataforbruget i januar 2021 (under nedlukningen) hos mobilselskabet, kan man se en stigning på næsten 300 pct. i dataforbruget – altså tæt på en tredobling på to år.

Hos TDCNet har man fra marts 2020, hvor den første nedlukning blev gennemført, til marts 2021 kunne konstatere en vækst i datatrafikken i mobilnettet og bredbåndsnettet på 45 pct.

Hos Telenor er meldingen, at dataforbruget i mobilnettet steg med 44 pct. fra efteråret 2019, hvor der ikke var nogen restriktioner, til efteråret 2020, hvor der igen blev indført restriktioner.

Hos Norlys ser man en lignende tendens, hvor man i forbindelse med nedlukningen den 11. marts 2020 så en stigning i trafikken på én enkelt nat i størrelsesordenen af, hvad man normalt oplever på et helt år. Denne stigning, som var på 35%, udgør en hidtil uset stigning i trafikken. Mængden af data der strømmer igennem nettet er ikke faldet siden, hvilket vidner om et øget behov hos danskerne efter Corona.

Gode digitale løsninger i Danmark

Generelt viser undersøgelsen, at danskerne er meget tilfredse med deres mobil- og bredbåndsløsninger. 88 pct. svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres mobilleverandør mens 67 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med deres bredbånd. De mest tilfredse bredbåndskunder finder man i region Syddanmark mens de mest tilfredse mobilkunder er at finde i Region Nordjylland.

Sammenligner man tilfredsheden med de digitale løsninger i Danmark med vores nabolande, kan det udledes, at de danske forbrugere er markant mere tilfredse med både deres bredbåndsløsninger og mobilløsninger end forbrugerne er hos vores naboer i Sverige og Norge. I Finland er der en lidt højere tilfredshed med bredbånd mens tilfredsheden med mobil er på niveau med Danmark.

At Danmark klarer sig godt sammenlignet med vores nabolande blev også bekræftet af undersøgelsen ’Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2020’, fra Energistyrelsen fra 5. oktober 2021. Undersøgelsen viste bl.a., at Danmark i 2020 var bedst i Norden og Baltikum til at forsyne borgerne med hurtigt bredbånd, og at der i Danmark er det højeste investeringsniveau i teleydelser pr. indbygger.

Plads til forbedringer

Når kunderne spørges, hvad der skal til for at de oplever deres mobilselskab som perfekt, peger 47 pct. på ’prisen’. 31 pct. peger på ’dækning’, 20 pct. peger på ’stabil forbindelse’, og 13 pct. peger på ’kundeservice’.

Spørges der til, hvad der skal til for at de oplever deres bredbåndsselskab som perfekt, peger 45 pct. på ’prisen’. 39 pct. peger på ’stabilforbindelse’, 29 pct. peger på ’bredbåndshastighed’, og 17 pct. peger på ’kundeservice’.

Tilfredshed med produkter under Corona-nedlukningerne

90 pct. af kunderne har de samme abonnementer og produkter som før restriktionerne blev indført.

66 pct. af kunderne har ikke oplevet problemer med de digitale løsninger i forbindelse med Corona-nedlukningerne

20 pct af kunderne har oplevet, at deres wi-fi var for langsomt eller ustabilt.

15 pct. har oplevet, at deres bredbåndsforbindelse var for langsom eller ustabil.

8 pct. har oplevet utilfredsstillende dækning på mobiltelefonen

5 pct. har oplevet at løbe tør for data på mobilen.

3 pct af kunderne har set sig nødsaget til at købe en bredbåndsløsning med højere hastighed

3 pct. har haft behov for at anskaffe større mobilpakker med mere tale og data.

Print Friendly, PDF & Email