Efteranmeldelse i Odense
- Teleindustrien

12. maj 2022

Der er en massiv udrulning af fiberinfrastruktur i gang i Odense.

Odense Kommune og Teleindustrien har derfor aftalt at afprøve den efteranmeldelsesordning på graveområdet, der blev etableret for nogle år siden, men som mange kommuner har tøvet med at tage i brug.

Ordningen er vigtig, idet den kan lette de administrative byrder for både kommunerne og for teleselskaberne og fremme udbygningen af fibernet og eftertilslutning af kunder til fiberanlæggene.

Teleindustrien har derfor udarbejdet en skabelon, der sikrer klare rammer for, hvorledes graveaktører på teleområdet håndterer efteranmeldelsesordningen.

Det blev aftalt at afprøve efteranmeldelsesordningen i forbindelse med et møde mellem Odense Kommune og Teleindustrien den 11. maj 2022. Formålet med mødet var i samarbejde mellem kommunen og Teleindustrien at skabe gode rammer for udrulning af fiberinfrastruktur til borgerne. Mødet handlede bl.a. om, hvordan sagsbehandlingstider for gravetilladelser kan forkortes, og hvordan der kan sikres en proces, så gravearbejdet bliver udført tilfredsstillende og til mindst mulig gene for borgerne og kommunen.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email