Fundamentet for digitaliseringen
- Teleindustrien

5. maj 2022

Regeringen har lanceret en ny digitaliseringsstrategi med nye mål og visioner for digitaliseringen i både den offentlige sektor og i erhvervslivet.

Med strategien lanceres en lang række initiativer, der bl.a. skal fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, digitaliseringen i erhvervslivet, styrke sikkerheden, forbedre danskernes digitale kompetence, øge brugen af telemedicin, øge brugen af videokommunikation, digitalisering af uddannelsesområdet, den digitale grønne omstilling m.v.

I Teleindustrien ser vi positivt på regeringens nye digitaliseringsstrategi, som sætter en ambitiøs retning for de kommende års indsats på området.

Uanset om det handler om digitalisering i det offentlige eller i det private, så er forudsætningen, at der skal være en god digital infrastruktur. Det er det vi hver dag i telebranchen kæmper for at sikre.

Med strategien tages der initiativ til at flytte teleområdet fra Energistyrelsen til den nye Styrelse for Dataforsyning og Infrastruktur. Med dette initiativ er det hensigten at styrke fundamentet for den grønne digitale udvikling ved at samle myndighedsansvaret for stedbestemt information, grunddata, bevægelsesdata og teleområdet.

I telebranchen har vi en vision om at sikre alle danskere en tryg og velfungerende digital hverdag på verdens bedste digitale infrastruktur.

Vi ser frem til samarbejdet med den nye styrelse og de mange dygtige medarbejdere på teleområdet at realisere denne vision.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email