Nye logningsregler
- Teleindustrien

30. marts 2022

I dag er nye logningsregler trådt i kraft. De nye logningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret logning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel og aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og teleudbyderne pålægges derfor med de nye regler at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder.

I telebranchen er vi tilfredse med, at der efter et langt forløb endelig er blevet vedtaget nye logningsregler som følge af en række domme fra EU-domstolen. Vi vil gerne kvittere for, at der i processen er blevet lyttet til telebranchens input og foretaget justeringer i reglerne, der har medført betydelige forenklinger og lavere implementeringsomkostninger.

Vi finder det dog fortsat problematisk, at implementeringen af de nye logningsregler medfører omfattende omkostninger for teleselskaberne, og at der med de nye regler, med justitsministerens egne ord, løbes en væsentlig procesrisiko.

De nye logningsregler træder i kraft samtidig med, at der afsiges dom i Højesteret om de tidligere logningsreglers gyldighed og anvendelighed. Højesteret konkluderede i denne sag, at der ikke var grundlag for at fastslå, at logningsbekendtgørelsen eller visse af dens bestemmelser var ugyldig/uanvendelig helt generelt i forhold til alle og uanset de konkrete omstændigheder.

Læs mere om Højesterets afgørelse her.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email