Fokus på telemedicin
- Nyheder, Teleindustrien

Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet og en mere effektiv ressourceudnyttelse i den offentlige sektor.

Regeringen, kommunerne og regionerne har sat kursen med en fælles offentlig digitaliseringsstrategi – med bl.a. fokus på digital velfærd.

Men hvor langt er vi faktisk kommet? Er vi ude over forsøgsstadiet? Er teknologien og infrastrukturen på plads? Hvad er mulighederne og barriererne? Og hvordan får vi sammen realiseret det store potentiale?

Det sætter vi fokus på i morgen (3/6 2014) på Teleindustriens årsdag, hvor vi får besøg af

– Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Eva Berneke, adm. direktør i KMD

Dorte Stigaard, direktør i Region Nordjylland

Det er væsentlige spørgsmål at få svar på – også for teleindustrien og teleselskaberne, som udbyder den digitale infrastruktur, som muliggør udbredelsen og anvendelsen af teknologien og realiseringen af det samfundsøkonomiske potentiale, der ligger i en massiv udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi.

Teleselskaberne investerer årligt 6-7 mia. kr. i den digitale infrastruktur. Som udgangspunkt er investeringer i infrastrukturen baseret på markedsmæssige og kommercielle overvejelser og udsigten til at kunne afsætte sine tjenester og konkurrere på markedet. Med en øget brug af telemedicin og med høje politiske ambitioner på området styrkes også incitamenterne til at investere i infrastrukturen og derved sikre en endnu højere tilgængelighed af bredbånd og mobildækning.

I Teleindustrien tror vi på, at vi med en koncentreret indsats på dette område – og med en ambitiøs tilgang til anvendelsen og udbredelsen af telemedicin og velfærdsteknologi kan bidrage til at skabe stor samfundsøkonomisk værdi og stimulere udbygningen af den digitale infrastruktur i hele Danmark.

Potentialet er stort, og vi har alle forudsætninger for at blive de bedste i verden til at udnytte teknologien til at skabe bedre sundhed og bane vejen for nye virksomheder, innovation og vækst på dette område.

Vi har i Teleindustrien samlet et lille overblik over, hvor langt vi er i Danmark, når vi taler telemedicin – Telemedicin-2014 

/Jakob Willer – 20102365

 

 

Print Friendly, PDF & Email