Logningsregler ændres
- Nyheder, Pressemeddelelser, Telefoni, Teleindustrien

Justitsministeren meldte i går den 2. juni 2014 ud, at reglerne om sessionslogning nu ophæves, idet ministeriet finder det tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning er egnede til at opnå deres formål. Se pressemeddelelsen her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/justitsministeren-oph%C3%A6ver-reglerne-om-sessionslogning

I Teleindustrien glæder vi os over ministerens udmelding, og at der nu endelig gøres op med en omfattende logning, som aldrig har været berettiget og proportional i sit indhold. Man kan undre sig over, at det ikke er sket tidligere – men bedre sent end aldrig. Se evt. http://www.computerworld.dk/art/231090/jubel-og-forundring-over-stop-for-dansk-internet-overvaagning Også politisk er der naturligt stillet spørgsmålstegn ved, hvordan man har kunne fastholde sessionslogningen, hvis det har været kendt og anerkendt, at den har været værdiløs.

Justitsministeriets konklusion er, at der ikke er grundlag for at antage, at de gældende danske logningsregler skulle være i strid med Charteret. Det hænger i Justitsministeriets udlægning navnlig sammen med, at dansk ret i modsætning til logningsdirektivet opstiller nogle klare og præcise regler for myndighedernes mulighed for at få adgang til de loggede oplysninger og for den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.

Det synes at være en meget snæver fortolkning af dommen af 8. april 2014, der ligger til grund for ministeriets konklusion, hvor ministeriet alene forholder sig til spørgsmålet om anvendelsen af logningsdata og ikke selve indsamlingen, som også kritiseres i dommen. Særligt er det her relevant at se på dommens præmis 57-59, som efter vores opfattelse sætter alvorligt spørgsmålstegn ved en logning, der omfatter alle borgere, på alle geografiske områder på alle tidspunkter uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse og uden, at de personer, hvis data lagres, på nogen måde er under mistanke eller har selv en indirekte eller fjern forbindelse til grov kriminalitet.

Men lige nu er der grund til at glæde sig over, at proportionalitet igen er blevet er relevant kriterium i overvågningsdebatten – og at logning, der ikke tjener noget formål fjernes.

/Jakob Willer

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email