Lettere proces med at ændre lokalplaner
- Teleindustrien

Erhvervsministeriet har sendt en vejledning om fleksibel planlægning – lokalplaner af mindre betydning i høring. Når vejledningen træder i kraft, vil det blive tydeliggjort, at det er blevet lettere og hurtigere at ændre en lokalplan eller lave en ny lokalplan og med en høring på ned til 2 uger, når man fx ønsker at opsætte en ny mobilmast.

Først og fremmest skal man nu kun lave et meget enkelt tillæg til en lokalplan eller blot rette i den eksisterende lokalplan og så sende den i høring i en periode på ned til 2 uger. Man kan også lave en ny lokalplan, men med meget få formkrav.

Kort sagt får kommuner og teleselskaber et redskab til en lettere udrulningen af den digitale infrastruktur i hele landet.

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/udkast-til-vejledning-vedr-fleksibel-planlaegning-lokalplaner-af-mindre-betydning-er-sendt-i-hoering

Print Friendly, PDF & Email