Mobildækningen bedre end sit rygte
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Erhvervsstyrelsen har den 8. maj 2013 offentliggjort en rapport, der viser resultatet af en undersøgelse af 417 mobilhuller. Se undersøgelsen her http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/549999/5

Undersøgelsen viser, at der i 409 af tilfældene faktisk var mobildækning i alle fire mobilnet (Telia, Telenor, TDC og 3).

– Undersøgelsen dokumenterer ganske klart, at mobildækningen i Danmark er bedre end sit rygte. Den oplevede dækning afhænger i høj grad af, hvilken telefon du bruger. Og hvis du bruger en god telefon er der jo reelt ikke tale om mobilhuller på de udvalgte positioner, udtaler direktør i Teleindustrien Jakob Willer

– Det er derfor meget vigtigt, at der bliver taget initiativ til at sikre forbrugerne større indblik i kvaliteten af telefonernes antenner, og hvor gode de er til at fange signalet, udtaler Jakob Willer

Konkret viser undersøgelsen:

– På 4 ud af de 417 steder, udpeget som mobilhuller, var det ikke muligt at gennemføre et eneste opkald uanset hvilken telefon eller hvilket mobilnet, der blev benyttet.

– 4 andre steder var det ikke muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet.

– På 155 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner.

– På 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med alle fire mobiltelefoner.

Det betyder, at der på 409 af stederne, svarende til ca. 98 %, var det muligt at gennemføre opkald i alle fire net.

– Med opkald fra den bedste mobiltelefon til bedste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 408 ud af de 417 steder.

– Med opkald fra dårligste mobiltelefon til dårligste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 373 ud af de 417 steder.

Undersøgelsen viser også, at der er forskel på de fire net.

Det er ganske naturligt at der er forskelle. Og selskaberne konkurrerer jo om kunderne og forsøger hver især at skabe den bedste dækning. Det viser, at kunderne skal være opmærksomme på at finde det selskab, der har den bedste dækning i det område, hvor man primært anvender sin telefon, udtaler Jakob Willer

Men undersøgelsen viser også, at teleselskabernes dækningskort ikke altid er nøjagtige nok og kan være svære at sammenligne.

Dækningskortene skal selvfølgelig være retvisende, og vi vil fra industriens side meget gerne drøfte problemstillingen med Erhvervsstyrelsen og undersøge, om vi kan gøre det mere klart for brugerne, udtaler Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email