Nye blokeringer af spil
- Nyheder, Teleindustrien

Spillemyndigheden (under SKAT) har udsendt en henstilling til flere internetudbydere i Danmark om blokering af 25 hjemmesider med spil, som ifølge Spillemyndigheden ikke har godkendelse til at udbyde spil i Danmark. TI er ikke bekendt med, præcis hvilke selskaber henstillingen er sendt til.

Spillemyndigheden kan efter reglerne alene komme med en henstilling til internetudbydere, da myndigheden ikke kan udstede en forvaltningsafgørelse i form af et påbud.

Følger en internetudbyder ikke henstillingen, kan Spillemyndigheden vælge at anlægge en sag ved domstolen overfor internetudbyderen for at gennemtvinge en blokering.

TI anbefaler internetudbydere at afvise henstillingen om frivillig blokering. Internetudbyderne bør ikke blokere for adgangen til hjemmesider på grundlag af en henstilling, som internetudbyderne ikke har forudsætninger for at vurdere lovligheden af.

Det er TI’s anbefaling til internetudbydere alene at blokere for adgangen til hjemmesider, når de via en domstolsafgørelse pålægges at gennemføre blokeringen. Derved er det Spillemyndigheden, som påtager sig ansvaret for den ønskede blokering og via domstolsbehandlingen løfter den nødvendige bevisbyrde for at blokeringen er berettiget.

Når der foreligger en domstolsafgørelse overfor en internetudbyder, kan Spillemyndigheden vælge at sende afgørelsen til TI. Såfremt en domstolsafgørelse sendes til TI, vil TI foranledige, at dommen videresendes til TI’s medlemmer med en henstilling om, på baggrund af domstolsafgørelsen, at gennemføre blokering hos alle selskaber.

 

Der er tidligere afsagt domme om blokeringer på spilleområdet:

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2013/01/blokeringer-13-feb-2017.pdf

/Jakob Willer, 20102365

 

 

Print Friendly, PDF & Email