Danske særregler om logning bør revideres
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

shutterstock_spørgsmål

Justitsministeren foreslår igen revisionen af de danske logningsregler udskudt.

IT-Branchen, ITEK og Teleindustrien har i et fælles høringssvar argumenteret for, at man allerede nu træffer beslutning om at tilpasse de danske regler til EU-niveau eller med det samme igangsætter revisionen af de danske særregler med henblik på at vurdere, om der er proportionalitet mellem omfang, omkostninger og anvendelse.

På nogle punkter går de danske regler væsentligt videre end kravene i EU-direktivet. Det gælder bl.a. kravet om logning af danskernes brug af internettet, som samtidig er den type logning, der indebærer langt den største andel af registreringerne, og som kun i meget få tilfælde i praksis har været efterspurgt og anvendt af politiet.

Se det fælles høringssvar her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/JM-h%C3%B8ring-revisionsbestemmelsen-24.01.2013.pdf

Print Friendly, PDF & Email