Tag Archive: netneutralitet

 1. Tilsyn med netneutralitet

  Leave a Comment

  30. juni 2020

  Energistyrelsen har gennemført det årlige tilsyn om overholdelse af EU-reglerne om netneutralitet. Det er Energistyrelsens vurdering, at der ikke er væsentlige problemer med at overholde reglerne om netneutralitet i Danmark. Energistyrelsen har indsamlet oplysninger fra 40 udbydere af internetadgangstjenester i Danmark. Styrelsens dataindsamling for perioden 1. maj 2019 til og med 30. april 2020 har ikke påvist problemer med netneutraliteten, men dataindsamlingen har dog givet styrelsen anledning til at følge op på internetudbydernes overholdelse af gennemsigtighedsforanstaltningerne oplistet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/21201.

  Energistyrelsen vurderer samlet set, at de danske slutbrugere har god adgang til ikke-diskriminerende internetadgangstjenester. Det fremgår af styrelsens bredbåndskortlægning, at Danmark generelt set har en god dækning med højhastighedsbredbånd, og at der sker en løbende stigning i bredbåndsdækningen med høje hastigheder. Af nærværende rapport fremgår det, at internetudbyderne generelt behandler al trafik ens. Energistyrelsen vil i de kommende år fortsætte sit tilsyn med området for at sikre, at dette gode udgangspunkt kan bevares.

  Læs mere om Energistyrelsens tilsyn her https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/konkurrenceregulering-paa-teleomraadet/netneutralitet

 2. Ingen problemer med netneutralitet

  Leave a Comment

  3. juli 2019

  Energistyrelsen har udarbejdet en rapport vedrørende styrelsens tilsyn med EU-forordningen om adgang til det åbne internet. Rapporten kan ses her

  Overordnet set er det Energistyrelsens vurdering, at der stadig ikke er væsentlige problemer med at overholde reglerne om netneutralitet i Danmark.

  Det er heldigvis ikke en overraskende konklusion, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

  Vi har i netneutralitetsforum en god løbende dialog med mellem teleselskaberne, brugerrepræsentanter og myndigheder. Der er på møderne i Netneutralitetsforum ikke rejst konkrete eksempler på noget, der har kunnet karakteriseres som brud på netneutraliteten, forklarer
  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien