Tilsyn med netneutralitet
- Nyheder, Teleindustrien

30. juni 2020

Energistyrelsen har gennemført det årlige tilsyn om overholdelse af EU-reglerne om netneutralitet. Det er Energistyrelsens vurdering, at der ikke er væsentlige problemer med at overholde reglerne om netneutralitet i Danmark. Energistyrelsen har indsamlet oplysninger fra 40 udbydere af internetadgangstjenester i Danmark. Styrelsens dataindsamling for perioden 1. maj 2019 til og med 30. april 2020 har ikke påvist problemer med netneutraliteten, men dataindsamlingen har dog givet styrelsen anledning til at følge op på internetudbydernes overholdelse af gennemsigtighedsforanstaltningerne oplistet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/21201.

Energistyrelsen vurderer samlet set, at de danske slutbrugere har god adgang til ikke-diskriminerende internetadgangstjenester. Det fremgår af styrelsens bredbåndskortlægning, at Danmark generelt set har en god dækning med højhastighedsbredbånd, og at der sker en løbende stigning i bredbåndsdækningen med høje hastigheder. Af nærværende rapport fremgår det, at internetudbyderne generelt behandler al trafik ens. Energistyrelsen vil i de kommende år fortsætte sit tilsyn med området for at sikre, at dette gode udgangspunkt kan bevares.

Læs mere om Energistyrelsens tilsyn her https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/konkurrenceregulering-paa-teleomraadet/netneutralitet

Print Friendly, PDF & Email