Størst tilfredshed i Region Syddanmark
- Nyheder, Teleindustrien

19. juni 2020

Vi har for første gang i forbindelse med telebranchens undersøgelse af kundernes tilfredshed set nærmere på, om der er geografiske forskelle i tilfredsheden med bredbånd og mobildækning. Undersøgelsen viser, at det for både bredbånd og mobildækning er kunderne i Region Syddanmark, der er de mest tilfredse, mens kunder i Region Sjælland og Region Hovedstaden er de mindst tilfredse.

Se brancheundersøgelsen her og se de geografiske forskelle her

I forhold til tilfredsheden med bredbånd hænger dette godt sammen med, at der i Region Syddanmark er en meget høj tilgængelighed af bredbånd, mens der særligt i Region Sjælland er en lavere tilgængelighed af bredbånd med mulighed for høje hastigheder. For mobildækning kan den lavere tilfredshed i Hovedstadsområdet hænge sammen med, at der gennem en længere årrække har været mange udfordringer med at sikre en effektiv udbygning af mobilnettene i kommuner særligt nord for København, hvor der både har været udfordringer med at få byggetilladelser og været meget høje omkostninger til leje af arealer.

Generelt viser undersøgelsen for 2020 et mindre fald i kundetilfredsheden i den danske telebranche sammenlignet med 2019. Ligesom tidligere år er de danske forbrugere generelt mere tilfredse med deres mobilleverandører end med deres bredbåndleverandører.

Størstedelen af de adspurgte danskere er tilfredse med dækningen på deres mobiltelefon. 86% er tilfredse eller meget tilfredse med mobildækningen hjemme. Dog er andelen af meget tilfredse kunder faldet fra 63% i 2019 til 56% i 2020, når kunderne spørges til dækningen inden for hjemmets vægge.

Bredbåndskundernes tilfredshed med internethastighed og -stabilitet er ligeledes faldet; fra 32% meget tilfredse kunder i 2019 til 22% meget tilfredse kunder i 2020. 67% af kunderne svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres bredbåndsforbindelse. 12% svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse.

For mobilkunderne er det særligt prisen og dækningen, der er afgørende for at deres selskab kan vurderes som værende perfekt.

For bredbåndskunderne er det særligt prisen, stabiliteten og bredbåndshastigheden, der er afgørende for om deres selskab kan vurderes som perfekt.

Undersøgelsen viser en voksende tilfredshed med den kundeservice, der ydes hos selskaberne i branchen. 73% (68% i 2019) af kunderne svarer, at kundeservicen i branchen er acceptabel, tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email