Dansk bredbånd og mobildækning bedst i EU
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

12. juni 2020

EU-Kommissionen konstaterer i en ny undersøgelse, at Danmark har den bedste digitale infrastruktur i EU. Se undersøgelsen her https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Samlet, når der ses på alle facetter af det digitale samfund, kommer Danmark på en tredjeplads efter Finland og Sverige. Men når det gælder den digitale infrastruktur i form af bredbånd og mobiludbygning ligger vi nr. 1 i EU.

Det har kastet ros af sig fra Klimaministeriet, som i et tweet roser telebranchen for den gode digitale infrastruktur i Danmark, som under coronakrisen har vist sig vigtigere end nogensinde før. Coronakrisen har vist os vigtigheden af en stabil digital infrastruktur til fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver stigende behov for digital kommunikation og hjemmearbejdspladser til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen, klimaet, mv.

I Teleindustrien glæder man sig over undersøgelsens resultater om den digitale infrastruktur. Men danskernes it kompetencer og anvendelsen af infrastrukturen halter bagefter. Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, udtaler:

’- Helt overordnet er vi glade for at konstatere, at Danmark fortsat er blandt de førende digitale nationer i EU. Det er afgørende for Danmarks muligheder for at sikre fremtidig vækst og velstand.

’- Vi er førende på digital infrastruktur, når vi snakker mobil og bredbånd, og jeg hæfter mig, ligesom Kommission, ved, at det også gælder i landområderne, som følger med den generelle udvikling i landet som helhed. Det er meget positivt i forhold til at sikre lige adgang til de digitale muligheder i hele Danmark.

’- Der er dog også plads til forbedring på særligt ”Human Capital” og ”Use of Internet Services”, hvor Danmark slet ikke udvikler sig i samme takt som resten af EU. Her skal vi især have fokus på at få flere kandidater gennem it-uddannelserne og styrke den eksisterende arbejdsstyrkes digitale kompetencer igennem opkvalificering. Én af vores udfordringer er, at for få børn og unge og her særligt pigerne, interesserer sig for it og teknologi og derfor ikke vælger it-uddannelserne. Her skal vi sætte ind og en start kunne være at indføre teknologiforståelse som fag i folkeskolen for at stimulere interessen og forståelsen for, hvad teknologi og it kan bruges til fra en tidlig alder.

’- Og vi skal have gang i både 5G-testcases i industrien og i det offentlige. Vi skal have fokus på at omdanne disse tests til markedsmodne vækstmotorer på sigt. Samtidig skal vi sikre at man både i erhvervslivet og hjemme hos danskerne i endnu højere grad tager den digitale infrastruktur i anvendelse, og at vi bruger teknologien til at skabe vækst og værdi for samfundet.

/Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email