Væk med krævementaliteten
- Teleindustrien

Erhvervsstyrelsens har offentliggjort de økonomiske nøgletal for telesektoren 2011 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/443439/5

Nøgletallene viser meget klart, hvordan den voldsomme konkurrence på telemarkedet og de faldende priser på teleprodukter har ført til, at branches samlede omsætning er faldende. Det seneste år er den samlede omsætning i telesektoren faldet med 5,3 pct. Antallet af fuldtidsansatte er det seneste år faldet med 800. Og teleselskabernes investeringer er faldet. De samlede investeringer i fastnet, mobilnet og andre konkrete aktiver i Danmark var i 2011 på 6,5 mia. kr., hvilket svarer til et fald på mere end 10 pct. i forhold til året før.

Nøgletallene viser meget tydeligt, at både telebranchen og Danmark som samfund står overfor nogle store udfordringer, og at det er nødvendigt at se på, hvad der skal til for at fremme investeringer i den digitale infrastruktur i Danmark yderligere. Investeringer i infrastrukturen er nødvendige for, at vi fortsat fremadrettet kan høste gevinsterne ved digitalisering og ved brug af ny teknologi og imødekomme efterspørgslen på øget båndbredde og kapacitet i nettene. Krævementaliteten over for teleindustrien skal begraves. Det er ikke holdbart længere alene at se på teleindustrien med forbrugerpolitiske briller og bare kræve øget dækning, højere kapacitet, bedre service, hurtigere levering, kortere ventetider, lavere priser m.v. Der skal samtidig ses på rammebetingelserne for teleerhvervet i Danmark ud fra et erhvervspolitisk perspektiv, og der skal fokus på, hvad der skal til for at gøre det attraktivt at investere i teleinfrastrukturen i Danmark. Det er investeringer, som Danmark behøver.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email