Vækst i hurtigt bredbånd
- Nyheder, Teleindustrien

Det går hurtigere og hurtigere på internettet. Antallet af internetforbindelser med en hastighed på mindst 100 Mbit/s (downstream) er mere end femdoblet fra medio 2014 til medio 2015. Væksten i de hurtige forbindelser skyldes især en øget anvendelse af fiber bredbånd og udbud af højere hastigheder på kabel-tv net. Forbrugernes øgede forbrug af tv, film-streaming, musik og spil via internettet er med til at drive en efterspørgsel på højere hastigheder. Medianhastigheden på fastnet bredbånd var medio 2015 på 26,5 mbit/s (downstream). Medio 2014 var medianhastigheden på 22,1 Mbit/s.

Det fremgår af Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2015. Statistikken kan ses her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danskerne-hurtigere-bredbaand-surfer-mere-paa-mobilen

Af statikken kan det endvidere ses, at mobilt bredbånd fortsat er i vækst. Mængden af data, der transporteres via de mobile net er fra medio 2014 til medio 2015 steget med 85 pct. I første halvår passerede 90.000 TB gennem  mobilnettene.

Med den udvikling der er i anvendelsen af bredbånd og efterspørgslen på data, så vil der fortsat fremadrettet være behov for enorme investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur i Danmark. Både for at sikre mulighed for høje hastigheder alle steder i landet og for at sikre kapacitet i nettene til at håndtere de store mængder trafik.

Ministeren glæder sig

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtrykker overfor Berlingske tilfredshed med udviklingen: “Danmark er ved at rykke op i superligaen i Europa og ligger nu på sjettepladsen. Herfra er udsigten bedre end længere nede, men det er da klart målet, at vi skal op blandt de fem bedste, og alting er da heller ikke løst. Der er stadig dele af Danmark, hvor bredbånds- og mobilforbindelserne ikke fungerer tilfredsstillende”

I forhold til målsætningen om at sikre bredbånd med en hastighed på 100/30 Mbit/s til alle i 2020 udtrykker ministeren: “Det er mit og regeringens mål, at vi når dette mål, men vi er dybt afhængige af, at tele- og energiselskaberne fortsætter udrulningen, og at der er lokal opbakning til bedre bredbånds- og mobildækning.”

http://www.business.dk/digital/danmark-arbejder-sig-op-i-internettets-superliga

Teleindustrien deler ambitionen

Fra Teleindustriens side deler vi ambitionen om at sikre bredbånd og mobildækning alle steder i Danmark.

For at sikre det, så er der fortsat behov for massive investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur. Og der er derfor også i telepolitikken behov for at sætte fokus på at fremme investeringer i infrastruktur på det danske telemarked. Det kræver stabile og forudsigelige rammer der nyder bred politisk opbakning – og det kræver en politik, der har fokus på at fjerne barrierer og gøre det attraktivt at udbygge net og tilbyde tjenester til forbrugerne i Danmark. Og her er vi endnu ikke i mål. Den første opgave ministeren kunne tage fat på var at sikre fornyet bred politisk opbakning til telepolitikken i Danmark med et moderniseret teleforlig.

Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email