Nummerportabilitet

Hvis du vil flytte teleselskab

Teleloven fastsætter regler om at en kunde skal kunne flytte sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet.

Teleloven bestemmer, at, man kan flytte (portere) sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet. Portering af numre må i dag kun tage én arbejdsdag.

Formålet med denne regel er at sikre, at du kan skifte teleselskab hurtigt og beholde dit telefonnummer.

Læs mere om det på Energistyrelsens hjemmeside.

For teleoperatører:

Telelovgivning pr. 25. maj 2011

Det primære formål med denne lovgivning er følgende:

1. Kunden skal kunne portere sit nummer på en ønsket dato fra et teleselskab til et andet, uagtet binding og opsigelse. Kunden skal selvfølgelig betale sig ud af evt. resterende binding/opsigelse. Det vil sige kunden kan tidligst ønske at få porteret nummeret inden næste arbejdsdags ophør såfremt, der er indgået aftale herom med modtagne teleselskab, – og der skal exporteres den dato, som kunden beder om og dermed også angivet i NP-forespørgslen.

2. Såfremt kundens portering bliver forsinket, har kunden ret til kompensation, afhængig af forsinkelsens omfang.

Det er vigtigt, at vi som teleselskab giver kunden klar besked om, at ved ønskeportering før binding/opsigelse er ophørt, vil kunden kunne blive opkrævet for resterende abonnement og evt. opsigelsesperiode hos sit nuværende teleselskab.

Der er i brancheregi udarbejdet en info skrivelse, som giver slutkunden den nødvendige information omkring konsekvenser ved ønskeportering. Denne info skrivelse kan publiceres på hjemmesider, men også udleveres til kunder.

Se informationsskrivelse

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til formanden for NPA Carsten Hviid cah@tdc.dk .


Vejledning til indgåelse af aftale om nummerportabilitet

For at kunne flytte  numre i Danmark mellem henholdsvis fastnetoperatører og mobiloperatører, skal den afgivende og modtagende operatør indgå skriftlig aftale om nummerportabilitet jfr lov 450 af 10/6 2013.

Fastnetnumre fra én fastnetoperatør til en anden fastnetoperatør og/eller mobilnumre fra en mobiloperatør til en anden mobiloperatør kan følgende aftale indgås:

 • Brancheaftalen. Den er ikke ubetinget nødvendig, men letter det administrative arbejde fremadrettet.
 • Standardaftaler med alle operatører skal indgås.     

TI har indgået følgende brancheaftale for nummerportering (maj 2011): Brancheaftale-om-nummerportabilitet

Hvis du som operatør, ønsker at tilslutte Jer brancheaftalen, forpligtiger I jer til at overholde de til enhver tid gældende rules and procedures for nummerportering. For at tilslutte Jer brancheaftalen, skal den printes og underskrives og fremsendes til Teleindustrien. Dette fremgår af aftalen.

Derudover skal I som operatør  indgå standardaftaler incl. bilag med samtlige de operatører, der er på det danske marked. Liste over operatører med kontaktoplysninger kan fås via OCH. Læs mere om OCH her.

Følgende selskaber har tiltrådt brancheaftalen

 • Fullrate
 • YouSee
 • Telmore
 • TDC
 • M1
 • Telenor
 • Telia
 • CBB
 • Comendo
 • Hi3G
 • Maxtel.dk
 • Firmafon

Hvis du har indgået brancheaftalen, er det ikke nødvendigt at forny standardaftalerne ved mindre ændringer.

Bilag 1: TI Pris-bilag til NP-standardaftale – skabelon

Bilag 2: TI bilag til NP-standardaftale – NP etiske retningslinier – 2011

Bilag 3: TI Bilateral tillægsaftale om ICC- og Customer id løsning

Bilag 4: TI Bilateral tillægsaftale om e-fuldmagten

Du kan indgå aftaler på vegne af Jer og Jeres serviceprovider. Du forpligter Jer til at serviceproviderne overholder de indgåede aftaler.

Husk:
at der i pkt. 3
i aftaleudkastet skal afkrydses, hvorvidt aftalen vedrører nummerportabilitet for fastnetsnumre og/eller mobilnumre.

at der i pkt. 4 i aftaleudkastet skal afkrydses, hvorvidt operatøren tidligere har indgået samtrafikaftale med den anden operatør (gælder kun for netværksoperatører)

Administrativ/IT-processgruppens dokumenter:

Det anbefales, at man sætter sig ind i følgende før man underskriver aftaler:

Rules and Procedures for Number Portability – kan rekvireres ved kontakt til OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk

Transaktion for NumberPortability
– kan rekvireres ved kontakt til  OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk

Netteknisk gruppes dokumenter:

Rulesproduktion addendum 1.1 – January 2001
– kan rekvireres ved kontakt til  OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk

Signaling Scenarios for NumberPortability – October 2000
– kan rekvireres ved kontakt til  OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk

Advisory notes on NumberPortability Extension to LocationNumber – March 1999
– kan rekvireres ved kontakt til  OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk

Advisory Notes on NumberPortability, Prevention of loops, V1.03 – November 1998
– kan rekvireres ved kontakt til  OCH A/S – kontaktoplysninger findes på følgende adresse: www.och.dk


Print Friendly, PDF & Email