Årsdag: telepolitik i fokus
- Nyheder, Teleindustrien

Vi holdt årsdag i teleindustrien den 7. juni 2017, hvor vi satte fokus på den danske telepolitik. Læs et par af de væsentlige pointer fra oplæg og debatten her:

Erhvervsminister Brian Mikkelsen lagde i sin åbning af årsdagen vægt på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en drivkraft for vækst og udvikling i Danmark, og at regeringen er meget optaget af at sikre de bedste vilkår for at udbytte mulighederne ved digitalisering. Ministeren pegede på anbefalingerne fra det digitale vækstpanel, hvor regeringen til efteråret som opfølgning vil lancere en samlet strategi for Danmarks digitale vækst. Ministeren fremhævede bl.a. digitaliseringsparat lovgivning, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, innovation og sikkerhed som områder, hvor regeringen prioriterer at styrke vores position. I forhold til teleområdet pointerede ministeren, at en kommende teleforlig skal styrke de eksisterende principper om markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering, og ministeren fremhævede særligt de private investeringer i etablering af den digitale infrastruktur som helt centrale for, at vi kan nå i mål med vores ambitioner på det digitale område.

Fra Teleindustriens side efterlyser vi et erhvervspolitisk fokus i telepolitikken, der netop har fokus på at stimulere investeringerne. Signalerne fra ministeren og regeringen på dette punkt var derfor også meget positive. Det var endvidere positivt at konstatere, at det fortsat var på regeringens dagsorden at drøfte, hvordan auktionsprovenuer kan reserveres til at stimulere anvendelsen af nu teknologi som fx 5G og IoT. Vi har her fra branchens side efterlyst en innovationsfond til fremme af nye forretningsmodeller og anvendelsesmuligheder – og sikring af at auktionsprovenuer kanaliseres tilbage til det digitale område for at styrke udviklingen. Det forslag er altså stadig på dagsordenen.

Henriette Wendt, koncerndirektør fra Telia med ansvar for Estland, Litauen og Danmark, pointerede i sit oplæg det store samfundsøkonomiske potentiale, der er ved digitaliseringen og pegede særligt på behovet for at sikre regulatoriske rammevilkår, der stimulerer investeringerne i etablering af den digitale infrastruktur, herunder 5G, som er den næste generation mobilteknologi. I relation til udfordringen om at sikre adgang alle steder i landet og sikre alle danskere adgang til bredbånd og mobildækning var Henriette Wendts pointe, at det allerbedste dækningsinitiativ, som kunne tages politisk, det var at stimulere og fremme investeringer generelt. Fra sine erfaringer fra andre lande – herunder bl.a. Estland – kunne Henriette Wendt særligt fremhæve den positive betydning det har, når der på højt niveau er politisk opmærksomhed på digitaliserings- og teleområdet, og det prioriteres i politikudviklingen. Se Henriette Wendts præsentation her: Henriette Wendt årsdag

Roslyn Layton, der har været med til at formulere den nye retning i amerikansk telepolitik i transition teamet for præsident Trump, fremhævede hvordan dansk telepolitik historisk på mange måder har været succesfuld og et eksempel til efterfølgelse, idet der med forliget har været fokus på at sikre stabile og forudsigelige rammevilkår for branchen. Layton præsenterede, hvordan der i USA nu er tiltag til afregulering for at fremme investeringer og innovation i sektoren, hvilket står i klar modstrid til udviklingen i EU, hvor der tages initiativer til regulering og indblanding i markedet med bl.a. roamingreguleringen og tiltagene til med offentlig finansiering at udbrede gratis wifi-løsninger til borgerne. Layton pointerede, hvordan Danmark er det positive eksempel i EU, og hvor vigtigt det er at holde fast i en politik, der har fokus på at stimulere investeringer. Roslyn Laytons præsentation kan ses her: Layton årsdag

I debatten blev ambitionerne og retningen i dansk telepolitik drøftet. På baggrund af debatten kan det udledes, at ønskeseddelen fra branchen i høj grad koncentrerer sig om følgende punkter:

1) At fremme en politik, der har som rød tråd at fremme investeringer ved at sikre forudsigelighed og stabilitet i reguleringen – og at dette er det bedste dækningsinitiativ, som man politisk kan tage. Endvidere var der bred opbakning til at fastholde de helt grundlæggende principper om markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering som forudsætninger for investeringerne. Ambitionsniveauet i dansk telepolitik bør være meget højt. Vi skal ikke sætte nye tal på tilgængeligheden af bredbånd som politisk målsætning, idet dette kan være både begrænsende og uhensigtsmæssigt i forhold til de reelle behov. Målsætningen bør snarere være, at vi i Danmark skal ligge i den absolutte verdenselite, når det handler om tilgængeligheden og anvendelsen af den digitale infrastruktur.

2) At sætte fokus på at reducere omkostninger, barrierer og begrænsninger, så selskaberne kan nå længst muligt med investeringerne og udvikle nye tjenester til brugerne. Det er en væsentlig opgave for regeringen og særligt kommunerne at have fokus på at rydde barrierer væk, ensrette sagsbehandling og regler og reducere omkostningerne – og ikke tage initiativer, der kan bidrage til at skævvride markedet eller fortrænge private investeringer. Endvidere bør teleforliget sikre sammenhæng på tværs af de mange ministerområder, der har regulering, der direkte berører telemarkedet – og sikre, at der på tværs i af ministerområder er fokus på at sikre gode rammer for udrulningen.

3) At prioritere tiltag, der bidrager til at stimulere efterspørgslen og anvendelsen af infrastrukturen. Det er ved anvendelsen af infrastrukturen, at der skabes samfundsværdi, og lige nu er der et stort spring mellem, hvad der faktisk kan lade sig gøre, og hvad infrastrukturen i praksis anvendes til, som bør udnyttes. Fra branchens side foreslås det bl.a., at der sikres attraktive afskrivningsordninger ved investeringer i digital infrastruktur, og at der etableres en innovationsfond med provenuet fra kommende auktioner til at fremme udviklingen og anvendelsen af ny teknologi.

I debatten deltog:
Karin Gaardsted, MF, Socialdemokraterne
Torsten Schack Pedersen, MF, Venstre
Jan Rytkjær Callesen, MF, Dansk Folkeparti
Ole Fruekilde, adm. dir., Stofa
Martin Løbel, adm. dir., Teracom
Louise Knauer, koncerndirektør, CSO, TDC
Thomas Byrge Sørensen, direktør, strategi og transformation, Telenor

Debatten fra Årsdagen har været omtalt her:
https://ing.dk/artikel/teleselskaber-politikere-laegger-arm-millioner-sommeren-200006
http://itwatch.dk/secure/ITNyt/Politik/article9636412.ece (kræver abonnement)

/Jakob Willer – direktør i Teleindustrien

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email