Kommuner kan gøre en forskel
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Vi er i Danmark nået meget langt med udrulningen af den digitale infrastruktur. Det gælder både for mobildækningen og for bredbånd, at vi generelt har en meget høj tilgængelighed og en veludbygget infrastruktur. Men ikke alle steder er der endnu en infrastruktur, der fuldt ud møder brugernes behov og ønsker om hastigheder, og ikke alle steder er der fuld dækning fra mobilnettene.

Mange kommuner efterspørger derfor viden om – og inspiration til, hvad man kan gøre for at styrke den lokale dækning – både når det drejer sig om bredbånd, og når det drejer sig om mobildækning.

Teleindustrien har derfor udarbejdet en guide til kommuner til, hvordan samarbejdet mellem telebranchen og kommunerne kan styrkes som grundlag for en bedre og mere effektiv udrulning af både bredbånd og mobildækning i Danmark. I punktform skitseres, hvilke skridt en kommune kan tage for fremadrettet at skabe grundlaget for en mere veludbygget og fremtidssikret digital infrastruktur, og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med indsatsen.

Guiden er tænkt som et redskab til at fremme en konstruktiv og positiv dialog mellem branchen og kommunerne om mulighederne for samarbejde og kan ses som et supplement til Energistyrelsens vejledning.

Teleindustriens guide kan ses her: Kommuner kan bidrage til at styrke digital infrastruktur okt 2017

Print Friendly, PDF & Email