Mobildækning i Danmark
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

TI har fået gennemført en undersøgelse af, hvordan forbrugerne oplever mobildækningen i Danmark. Læs undersøgelsen her TI-Mobilundersøgelse-2013

Undersøgelsen viser helt overordnet, at der generelt er pæn tilfredshed med mobildækningen blandt brugerne – men at der stadig er udfordringer, der skal løses.

Kun 11-14 pct. af kunderne udtrykker utilfredshed med dækningen. En del brugere oplever dog stadig dækningsproblemer både i hjemmet, og når de er ude.

Dette hænger efter TI’s vurdering bl.a. sammen med den voksende udbredelse af smartphones, hvor antennekvaliteten ikke altid er så høj. Undersøgelsens resultater viser da også klart, at det i langt højere grad er brugere med smartphones end brugere med almindelige mobiltelefoner, der oplever problemer med dækningen. Antallet af smartphones er kraftigt voksende og har betydning for i hvor stort omfang brugerne oplever dækningsproblemer. Tre ud af fire mobiler er i dag smartphones.

Oplevelsen af dækningen skal også ses i sammenhæng med forbrugernes voksende forventninger til at kunne bruge mobiltelefonen overalt – både indendørs og udendørs samt at flere brugere anvender mobiltelefonen til datatrafik, hvor dækningen endnu ikke er lige så udbredt som på tale.

  • Udbygning af net

Teleselskaberne investerer massivt i udbygningen af mobildækningen i Danmark. Fra 2012-2014 investeres i alt 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnettene i Danmark. Udbygningen sker både for at øge den geografiske dækning og kapaciteten i nettene.

Idet oplevelsen af dækingen i høj grad hænger sammen med kvaliteten af den anvendte mobiltelefon anbefaler TI, at der ved at etablere en mærkningsordning sikres øget gennemsigtighed om mobiltelefonernes antennekvalitet. På denne måde vil forbrugerne kunne vælge en telefon med en antenne af høj kvalitet og derved få langt større glæde af den forbedrede mobildækning. Problemstillingen er efterhånden bredt anerkendt, og senest har mundighederne i de nordiske lande og Baltikum opfordret EU-Komissionen til at igangsætte arbejdet med en mærkningsordning af mobiltelefoner.

Endvidere skal teleselskaberne gennem samarbejde, koordination og fællesudnyttelse af master sikre, at infrastrukturen og dækningen forbedres til gavn for brugerne med færres mulige gener. Og der skal følges op på de igangsatte initiativer om bedre dialog og samarbejde mellem teleselskaber og kommuner og regioner, der kan bidrage til at reducere omkostningerne og sikre gode muligheder og vilkår for udbygningen af mobilnettene. Ved at samarbejde kan infrastrukturen og dækningen nå endnu længere ud i landet.

Endelig oplever branchen, at der ved mange nybyggerier, hvor der fx anvendes meget stål og beton, kan være store vanskeligheder med at sikre god indendørs mobildækning. Det er et af de områder, hvor branchen sammen med myndighederne vil se nærmere på løsninger, der kan sikre en bedre indendørs oplevelse af mobildækningen.

Print Friendly, PDF & Email