Tag Archive: blokeringer

 1. Farlige produkter og blokeringer

  Leave a Comment

  10. december 2019

  Teleindustrien (TI) har afgivet et høringssvar vedrørende udkast til lov om produkter og markedsovervågning. Se høringssvaret her.

  Lovforslaget indebærer, at teleselskaber kan pålægges at foretage blokeringer af onlinegrænseflader.

  Afgørelse om blokering af en onlinegrænseflade træffes af domstolene ved kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. TI har forståelse for, at man politisk ønsker at beskytte forbrugerne mod farlige produkter.

  Grundlæggende ser TI dog med bekymring på udviklingen, hvor man fra politisk side på flere og flere områder anvender blokering af forbrugernes adgang til dele af internettet som redskab til regulering og indgreb. Det strider mod internettets grænseoverskridende og åbne natur, at man politisk afskærer brugerne fra dele af nettet og i praksis skaber en dansk version af internettet afgrænset af danske regler.

  En væsentlig del af løsningen er efter TI’s opfattelse at styrke brugernes kompetencer og evne til kritisk at tilgå digitale tjenester og indhold på internettet.

  /Jakob Willer

 2. Blokeringer og retssikkerhed

  Leave a Comment

  Teleindustriens direktør Jakob Willer deltog den 1. oktober 2018 i et panel på internetdagen.dk , hvor det blev drøftet, om der er nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med blokeringer af hjemmesider.

  Teleindustrien fremhævede, at det helt grundlæggende er en udfordring, at det er rettighedshaverne (sagsøger) og teleselskaberne (sagsøgte), der er parter i blokeringssagerne, og at ejerne af hjemmesiderne – som er direkte berørt af en blokering – ikke som udgangspunkt er inddraget i sagen.

  Det er derfor en del af teleselskabernes tilgang på området at sikre, at de berørte hjemmesideejere orienteres om sagen, og at de har mulighed for at bi-intervenere i sagerne, såfremt de ønsker det. Det er en fremgangsmåde, som også Rettighedsalliancen understøtter og følger i praksis.

  Der er i dag 315 hjemmesider, der er blokerede på baggrund af domstols-kendelser. For 7 hjemmesider er blokeringerne afviklet igen

  TI Blokeringer antal

  Når der er truffet en afgørelse overfor et teleselskab, så følger teleselskaberne en Code of Conduct, som indebærer, at alle selskaber på tværs af branchen implementerer blokeringerne.

  /Jakob Willer

   

   

   

 3. Lovligt indhold på nettet

  Leave a Comment

  Teleindustrien har sammen med andre brancheforeninger, virksomheder og rettighedshavere tilsluttet sig en hensigtserklæring, der skal gøre det nemmere for brugerne på internettet at finde og bruge kreative produkter. Den skal også skabe bedre rammer for virksomhederne at udvikle gode tjenester.

  Hensigtserklæringen er udarbejdet i et dialogforum under Kulturministeriet. Dialogforummet udspringer af Kulturministeriets Ophavsretspakke af 20. juni 2012 og supplerer flere andre frivillige initiativer, herunder det Code of Conduct, som Teleindustrien og RettighedsAlliancen har indgået, hvorefter medlemmer af Teleindustrien hhv. DI/ITEK, dvs. alle større danske internetudbydere, iværksætter frivillige blokeringer af websites, når en domstol har pålagt et enkelt selskab at blokere for DNS-adgang til et website.

  I erklæringen har parterne givet hinanden håndslag på følgende principper:

  1. at bidrage til at gøre internettet til en tryg og lovlig platform for forbrugere og virksomheder,
  2. at understrege, at ophavsret er en vigtig grundsten for vækst og innovation,
  3. at samarbejde om at begrænse økonomisk kriminalitet, der baseres på ophavsretskrænkelser,
  4. at samarbejde om at fremme udbredelsen af lovlige produkter, og
  5. at bidrage til effektive processer, der kan være med til at begrænse ophavsretskrænkelser og kriminalitet, der er forbundet hermed.

  Jakob Willer, direktør I Teleindustrien, udtaler:

  – Vi ønsker at bidrage til at sikre fundamentet for en bæredygtig kultur på nettet, hvor skaberne af det kreative indhold også får betaling. For Teleindustrien er det vigtigt, at indgreb mod ulovligt indhold på nettet sker på en måde, der respekterer retssikkerheden for alle parter. Endvidere er det helt centralt, at der sættes fuld damp under udviklingen af lovlige tjenester med attraktivt indhold. Det nytter ikke noget at forsøge at få folk væk fra de ulovlige sider, hvis vi ikke samtidig giver forbrugerne mulighed for at finde indholdet på de lovlige tjenester.  

  Læs mere her: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/bred-opbakning-til-faelles-kamp-for-et-lovligt-og-trygt-internet-paa-ophavsretsomraadet/1/1/