Tag Archive: Digital infrastruktur

 1. Ambitiøse mål for den digitale infrastruktur

  Leave a Comment

  Den eksisterende bredbåndsmålsætning er, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til 100/30 mbit/s. Det er vurderingen i branchen, at vi kommer meget tæt på at realisere denne målsætning med den udbygning af nettene og teknologierne, som selskaberne er igang med.

  Men det er også vurderingen, at der stadig vil kunne findes områder og borgere, som ikke på rene markedsvilkår vil få tilbudt disse hastigheder. Det vil givetvis give anledning til en politisk drøftelse af mulighederne for at nå helt i mål med målsætningen, og det vil også give anledning til at drøfte, om vi så nu skal fastlægge nogle nye målsætninger på området, der indebærer nogle endnu højere hastigheder ude i fremtiden – eksempelvis at sikre gigabit-hastigheder til alle borgere.

  Der er ingen tvivl om, at der fremadrettet vil være behov for endnu højere bredbåndshastigheder på markedet, og i Teleindustrien bakker vi op om visionen om gigabit samfundet og om at fremme hurtigt bredbånd i hele landet.

  Skal vi så også have en konkret fast målsætning om at alle – uanset behov og efterspørgsel – skal have tilbud om bredbånd med eksempelvis 1/1 Gbit/s hastighed i 2025. En sådan målsætning kunne umiddelbart lyde ambitiøs, men samtidig må man erkende, at behov og teknologier udvikler sig meget hurtigt, og hastighed er ikke den eneste parameter, som man bør se på.

  For nogle vil behovet være endnu højere gigabit-hastigheder. For andre vil behovet være højere kapacitet, lavere latency, højere sikkerhed, mobilitet, pålidelighed eller noget helt syvende.

  At fastsætte en målsætning, der alene handler om høje hastigheder kan vise sig i praksis at være utilstrækkeligt og måske endda uambitiøst og gammeldags. Det handler jo i bund og grund om den værdi, der skabes for forbrugerne og samfundet.

  Den politiske målsætning på området bør derfor være, at vi i Danmark skal have en digital infrastruktur i absolut verdensklasse, og en infrastruktur der understøtter fremtidens digitale tjenester – uanset hvad de måtte stille af krav.

  Det vigtige er, at den politiske målsætning understøttes at en politik, der har fokus på at fremme et godt investeringsklima på området og på at rydde barrierer væk, så vi kan nå så langt omkring i landet med den digitale infrastruktur og skabe grundlaget for innovation og udvikling af fremtidens digitale tjenester.

  Det er den kurs, som man har lagt i det moderniserede teleforlig, og den kurs bør man fastholde.

  /Jakob Willer

 2. Etablering af tomrør

  Leave a Comment

  Kommuner har i dag mulighed for at etablere passivt infrastruktur for at fremme udbygningen af den digitale infrastruktur. Der er dog mange problemstillinger, som der skal tages hensyn til, og tomrørsinfrastruktur er ikke umiddelbart noget teleselskaberne efterspørger.

  Som udgangspunkt anbefaler Teleindustrien derfor ikke kommunerne til selv at nedlægge passiv infrastruktur i form af tomrør til bredbånd.

  Ofte vil der i stedet kunne drages fordel af fremme samgravning ved kommunale anlægsopgaver, hvor teleselskaberne kan lægge deres egen infrastruktur i jorden og etablere infrastrukturen på en måde, der passer ind i deres egen arkitektur.

  Der er dog tilfælde, hvor teleselskaberne ikke har interesse for samgravning, og hvor kommunerne ønsker at lægge tomrør i jorden.

  For at sikre, at de tomrør der lægges i jorden kan anvendes bedst muligt, har Teleindustrien udarbejdet en vejledning til kommunerne om, hvilken tomrørsinfrastruktur, der bør etableres. 

  Såfremt en kommune skal etablere passiv infrastruktur, anbefaler Teleindustrien, at der i byområder kan lægges et 50mm PN 8 rør. Det vil efterfølgende kunne anvendes til flere forskellige kabeltyper. Endvidere er det mulighed for at reline med mindre subrør hvis teleselskabet bruger microkabler. Det skal være tale om længere gennemgående strækninger, før det er brugbart.

  I større byer vil det være en fordel at lægge 110mm foringsrør på særlige vanskelige strækninger f.eks. over større vejkryds eller specielle dyre belægninger.

  Se vejledningen her: https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/06/Passiv-infrastruktur-i-kommuner-februar-2018.docx 

 3. Digital infrastruktur i bygninger

  Leave a Comment

  Teleindustrien har fremsendt høringssvar til Energistyrelsen vedrørende Bygningsreglementet 2015.

  De øgede krav til energi-isolering af bygninger gør det mere og mere vanskeligt at sikre god indendørs mobildækning. Samtidig hører vi ofte om, at nybyggerier ikke er forberedt til højhastigheds bredbånd eller etablering af indendørs mobilanlæg – dvs at der ikke er trukket kabler eller lavet kabelkanaler eller nogen form for forberedelse af den digitale infrastruktur i bygningen.

  Der er i dag i infrastrukturdirektivet krav om at forberede byggerier til højhastighedsbredbånd. Men kravet er ikke implementeret i bygningsreglementet – og det ville være det naturlige sted at implementere sådanne krav.

  Hvis vi fremadrettet skal sikre, at vi har en god digital infrastruktur – også når vi er indendørs – så skal vi begynde at indtænke infrastrukturen tidligt i nybyggerier og ved større renovationer.

  Det ville være naturligt i bygningsreglementet at stille krav til digitale føringsveje.

  høringssvar BR15

  PP-præsentation til opstartsmøde

  Jakob Willer
  Teleindustrien
  20102365

 4. Konference – Tele2015

  Leave a Comment

  Teleindustrien, DI ITEK, IT-Branchen og IDA Tele inviterer til konference – 7. april 2015 kl. 08.30-15.00:

  Hele erhvervslivet er blevet digitalt. Fra den lille landmand til den globale koncern, er den digitale forretning et must for at opretholde produktivitet, innovation og vækst.

  Det stiller stadig større krav til den digitale infrastruktur. Mobildækning og bredbånd er således blevet livlinjen for alle brancher.

  Danmarks største konference på teleområdet – Tele 2015 – sætter i år fokus på, hvordan vi kan bruge den digitale infrastruktur til at sætte turbo på den digitale vækstmotor.

  Hvad er opgaverne hos regering, myndigheder og teleselskaberne?

  Og hvordan ser telepolitikken ud efter et valg?

  Det bliver en dag med masser af inspiration, debat og netværk.

  Vær også med, når vi fejrer vinderne af Den danske Telepris.

  Konferencen er for alle, der interesserer sig for, hvad der skal til for, at Danmark får en digital infrastruktur i verdensklasse.

  Virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og andre interesserede er alle velkomne!

  TELE2015 program