Tag Archive: mobil

 1. Udbygning af 5G i Danmark

  Leave a Comment

  5G i Danmark kommer ikke af sig selv – selv om der er mange og store forventninger til næste generation mobilnet. En udbygning af 5G mobilnet i Danmark er helt afhængig af, at det gøres økonomisk attraktivt at foretage investeringerne i udbygning af nettet.

  Udbygning af 5G net er meget omkostningskrævende, og det er derfor en forudsætning, at der sikres gode rammer for udbygningen; dels hvad angår adgangen til frekvensressourcer, muligheden for adgang til fysiske lokationer uden væsentlige omkostninger, muligheden for etablering af fiber backhaul (transmissionskapacitet) til mobiludstyret og forudsigelighed om rammebetingelserne – både regulatorisk og politisk.

  Teleindustrien har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen som input til de kommende drøftelser om teleforliget og formulering af en 5G handlingsplan for Danmark 5G anbefalinger

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler;

  – Hvis vi vil være i front med 5G, så skal man politisk tage nogle initiativer, der rydder barrierer væk og stimulerer efterspørgslen og anvendelsen af ny teknologi.

  – For at sikre en succesfuld udrulning af 5G net i Danmark kræver det en aktiv erhvervspolitisk satsning, der sikrer gode rammer, lave omkostninger og nye samarbejdsmodeller for udrulning af infrastrukturen.

  – Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen af ny teknologi i erhvervslivet og i den offentlige sektor og øremærke de midler, der måtte komme ind ved kommende frekvensauktioner til at stimulere udviklingen, innovationen og efterspørgslen.

  /Jakob Willer, 20102365

 2. Mere afbalanceret roamingløsning

  Leave a Comment

  Teleselskaber i de nordiske og baltiske lande har i forbindelse med indførelsen af roamingreguleringen i EU advaret om, at man risikerer, at indføre en regulering, som reelt kan medføre både dyrere og dårligere tjenester for forbrugerne. Det skyldes, at man fx i Danmark har meget store mobilpakker til lave priser, og at de omkostninger der følger med roaming stadig vil skulle betales til det udenlandske selskab. Det er udfordringer, som også er blevet anerkendt hos både forbrugerorganisationer og hos myndighederne i Danmark.

  Læse mere om denne risiko her https://www.teleindu.dk/fejldesignet-roamingregulering/

  Branchen har derfor arbejdet for, at der indføres en begrænsning på, hvor stor en del af mobilpakkerne, der kan anvendes i udlandet, for derved at begrænse de negative effekter af reguleringen.

  EU-Kommissionen har nu vedtaget en række regler vedrørende roaming, som indeholder en mulighed for at sætte visse begrænsninger på, hvor stor en del af forbrugerens mobilpakke, der kan anvendes i udlandet uden ekstra omkostninger for kunden. Muligheden for at sætte forbrugsgrænser på roamingen afhænger dels af prisen på abonnementet, dels af de gældende engrosprislofter. Det hænger sådan sammen, at jo lavere prisen er for abonnementet, jo lavere kan roaming forbrugsgrænsen være, og jo lavere engrospriserne bliver, jo højere bliver forbrugsgrænsen.

  Se reglerne her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-implementing-regulation

  – Det er vores vurdering, at det er fornuftigt at etablere en sådan ordning og lade forbrugsgrænsen afhænge af både abonnementet pris og omkostningerne. Det vil efter vores opfattelse være med til at begrænse de negative effekter af reguleringen, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

  Effekten af reguleringen vil også afhænge af, på hvilket niveau engros priserne fastsættes efter drøftelser mellem Rådet og Parlamentet.

  – Samlet set er der nok ikke tvivl om, at reguleringen at roaming vil påvirke markedet og investeringerne negativt. Men jo længere ned vi kan få engrospriserne, jo mindre vil de negative effekter være for forbrugerne og for branchen, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

 3. Mobilen som kamera

  Leave a Comment

  Mobiltelefoner er ubetinget det mest benyttede kamera. Vi er derfor i Teleindustrien gået i samarbejde med FotoMarathon Danmark om at lave en mobil fotokonkurrence.

  FotoMarathon har afviklet sin fotokonkurrence gennem 27 år og ideen har spredt sig til 80 byer verden over. I år arrangerer vi en særskilt Mobil FotoMarathon med Teleindustrien og nogle televirksomheder som sponsorer.

  FotoMarathon er en konkurrence, hvor man får til opgave at løse en opgave på tid, idet man har f. eks. 6 timer til 6 opgaver. Der er også en 12 og 24 timers konkurrence. På mobilområdet starter vi blødt med 6 timer, som også gør, at alle uanset alder kan deltage.

  Det hele foregår den 6. juni i København og Aalborg. Der arbejdes på at få endnu flere byer med.

  Læs mere på www.facebook.com/fotomarathon.dk og på www.fotomarathon.dk – hvor oplysninger om arrangementet vil blive præsenteret.

  Kontakt:

  Hugo Prestegaard
  prestegaardhugo@gmail.com
  +45 5151 1920
  http://dk.linkedin.com/in/hugoprestegaard/