Tag Archive: teleforlig

 1. Glæde over nyt teleforlig

  Leave a Comment

  17. maj 2018

  De politiske partier i Folketinget har i dag indgået det bredest tænkelige forlig om fremtidens telepolitik i Danmark. Samtlige partier bakker op om politikken og de grundlæggende principper om markedsbaseret udrulning af infrastrukturen og teknologineutral regulering.

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

  – Vi har grund til at glæde os. I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet. Det er den helt rigtige kurs der er sat, og det er stærkt, at teleminister Lilleholt har sikret så bred opbakning til politikken fra hele Folketinget.

  – Den brede opbakning om de grundlæggende principper vil kunne give den nødvendige ro og stabilitet på området og være med til at sikre en fortsat positiv udvikling på det danske marked til gavn for alle danske forbrugere.

  – Det er rigtig positivt, at der er fokus på at reducere barrierer og byrder og skabe et marked, hvor det er attraktivt at investere i udbygning af den digitale infrastruktur. Det er investeringer fra markedets aktører, der har sikret Danmark en plads i den digitale superliga. Det anerkendes klart i forliget. Og det er private investeringer fra markedet, der vil kunne sikre, at vi fastholder denne position.

  – Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

  – Vi har endnu ikke set de endelige dækningskrav for de kommende frekvensauktioner. Men det giver da anledning til en vis bekymring i branchen, at man tilsyneladende vil stille dækningskrav på adresser, hvor der allerede i dag kan konstateres at være dækning. Det er ikke udpræget ”markedsbaseret”.

  – Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes aktiviteter. Det er et initiativ som vil skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber.

  – Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

  – Det er også positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen.

  – Vi har brug for løbende at drøfte udviklingen på markedet med ministeren og hans embedsmænd. Det er derfor positivt, at man vil etablere et brancheforum, hvor vi kan have dialogen om fx rammerne for udrulning af 5G. Det er et af de områder, hvor der fortsat er nogle vigtige opgaver at få løst.

  – Samlet set kan vi som branche være meget tilfredse med indholdet i teleforliget. Nu glæder vi os til at se de gode hensigter og principper komme til live i den førte politik.

  /Jakob Willer

 2. Telepolitisk udspil

  Leave a Comment

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til fremtidens telepolitik i Danmark

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer byder regeringens udspil velkommen:

  – I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet, få revideret og moderniseret teleforliget og skabt fornyet opbakning til retningen i telepolitikken på tværs af partierne i Folketinget. Og vi byder derfor også udspillet fra regeringen velkommen.

  – Vi bakker fuldt ud op om visionen om, at vi i Danmark skal være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste teknologier. Det er en god ambition, som kræver, at der er gode rammer for investeringer på markedet.

   – Vi ser derfor også positivt på, at regeringen vil fastholde de fundamentale principper i telepolitikken, som betyder, at udrulning af digital infrastruktur sker på et markedsbaseret grundlag, og at reguleringen skal være tjeneste- og teknologineutral. Det er principper, som har bragt os langt, og som igen bør være bærende i telepolitikken.

  – Vi tager også positivt imod tilkendegivelserne i de formulerede pejlemærker om at skabe de bedst mulige rammer for investeringer i infrastrukturen, sikre gode og stabile rammevilkår, og sikre, at barrierer og byrder reduceres. Det er pejlemærker, som indikerer betydningen af teleselskabernes investeringer og udbud af tjenester – og må betragtes som positive erhvervspolitiske pejlemærker.

  – Så samlet set er det umiddelbart nogle positive rammer og principper, der sættes for telepolitikken. Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

  – Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes støtte til bredbånds- og mobildækningen. Det er et initiativ vi længe har efterspurgt fra branchens side, og som vil have værdi og skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber. Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

  – Endvidere er der grund til positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen. Og det er positivt at notere, at regeringen vil se på, hvordan udbuddet af trådløst bredbånd kan styrkes.

   – Vi ser også positivt på, at der skal formuleres en 5G handlingsplan. Men vi er allerede bagud med 5G, og med de foreslåede dækningskrav i de kommende frekvensauktioner vil vi have en yderligere barriere i forhold til at fremme investeringer og sikre en positiv 5G udvikling https://www.teleindu.dk/krav-til-mobildaekning/ 

  – Vi bliver ikke blandt de lande, hvor infrastrukturen først rulles ud. Men vi kan have en vision om at blive blandt de bedste til at bruge teknologien til at skabe værdi i fx industrien, landbruget eller transportsektoren. Det er et af de områder, hvor vi finder, at udspillet for alvor mangler noget indhold. Der er ikke nogle konkrete visioner eller initiativer, der kan bidrage til at stimulere efterspørgslen eller øge anvendelsen af teknologien.

  – Nogle af de største udfordringer på markedet handler om, at vi endnu er meget langt fra at udnytte eksempelvis de bredbåndshastigheder vi har tilgængelige for rigtig mange brugere i Danmark. Så hvis vi skal have skabt ny vækst på telemarkedet og stimuleret en ny positiv udvikling, så handler det også om, hvordan vi får stimuleret og udviklet anvendelsen både bredbånd og mobildækning.

  Se udspillet fra regeringen her http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/marts-2018/regeringen-med-ambitioest-teleudspil-alle-danskere-skal-med-paa-de-digitale-motorveje/

  /Jakob Willer, mobil 20102365

   

   

   

 3. Vækst i hastigheder og trafik

  Leave a Comment

  Energistyrelsen har udgivet en ny telestatistik for 2. halvår 2016. Statistikken kan ses her https://ens.dk/presse#/pressreleases/telestatistik-flere-danskere-har-hurtigt-bredbaand-2008531 

  Statistikken viser, at andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med en downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s udgjorde 48 pct. i slutningen af 2016, og nærmer sig dermed halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. I starten af 2016 var andelen 36 pct.

  Der er nu ca. 17 pct. af forbrugerne, der har en bredbåndsforbindelse på 100 mbit/s. Det er en vækst på 55 pct. sammenlignet med året før. I samme periode er medianhastigheden for downstream steget med 67 pct. til 46,6 Mbit/s.

  Det er rigtig positivt, at der er vækst i anvendelsen af de hurtige forbindelser, så forskellen mellem hvad vi kan, og hvad vi faktisk efterspørger og anvender bliver mindre.

  Det er i dag ca. 88 pct. af kunderne, der kan få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på 100 mbit/s. Men det er stadig en mindre del af kunderne (17 pct.), der har en så hurtig forbindelse.

  Der er derfor god grund til politisk også at se på, hvordan vi kan stimulere efterspørgslen og anvendelsen af hurtigt bredbånd. Vi får ikke øget vækst og beskæftigelse i Danmark ved at have bredbåndet liggende uden at bruge det. Det er først når vi faktisk anvender bredbåndet, at vi kan skabe ny værdi.

  Helt aktuelt er der politiske drøftelser om, hvordan fremtidens telepolitik skal se ud. Et af de helt centrale temaer handler om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at investere i bredbånd og mobildækning i Danmark, og hvordan det sikres, at alle får adgang til høje bredbåndshastigheder og mobildækning. Det drøftes også her, om der skal formuleres nye konkrete bredbåndsmålsætninger og stilles krav til selskaberne om at sikre bedre dækning.

  Hvis investeringerne i infrastrukturen skal stimuleres, så er der ikke behov for nye politiske krav. Det er ikke med pisken man tiltrækker flere investeringer. Det kan gøres mere attraktivt at investere i Danmark, hvis der sikres større forudsigelighed og stabilitet i reguleringen og de politiske rammer, og hvis der er fokus på at sænke barriererne, reducere omkostningerne og fjerne begrænsninger. Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen og efterspørgslen.

  Når efterspørgslen stiger, og der er gode rammer på markedet, så vil udbuddet af hurtige tjenester også følge med.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 4. Vækst i hurtigt bredbånd

  Leave a Comment

  Det går hurtigere og hurtigere på internettet. Antallet af internetforbindelser med en hastighed på mindst 100 Mbit/s (downstream) er mere end femdoblet fra medio 2014 til medio 2015. Væksten i de hurtige forbindelser skyldes især en øget anvendelse af fiber bredbånd og udbud af højere hastigheder på kabel-tv net. Forbrugernes øgede forbrug af tv, film-streaming, musik og spil via internettet er med til at drive en efterspørgsel på højere hastigheder. Medianhastigheden på fastnet bredbånd var medio 2015 på 26,5 mbit/s (downstream). Medio 2014 var medianhastigheden på 22,1 Mbit/s.

  Det fremgår af Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2015. Statistikken kan ses her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danskerne-hurtigere-bredbaand-surfer-mere-paa-mobilen

  Af statikken kan det endvidere ses, at mobilt bredbånd fortsat er i vækst. Mængden af data, der transporteres via de mobile net er fra medio 2014 til medio 2015 steget med 85 pct. I første halvår passerede 90.000 TB gennem  mobilnettene.

  Med den udvikling der er i anvendelsen af bredbånd og efterspørgslen på data, så vil der fortsat fremadrettet være behov for enorme investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur i Danmark. Både for at sikre mulighed for høje hastigheder alle steder i landet og for at sikre kapacitet i nettene til at håndtere de store mængder trafik.

  Ministeren glæder sig

  Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtrykker overfor Berlingske tilfredshed med udviklingen: “Danmark er ved at rykke op i superligaen i Europa og ligger nu på sjettepladsen. Herfra er udsigten bedre end længere nede, men det er da klart målet, at vi skal op blandt de fem bedste, og alting er da heller ikke løst. Der er stadig dele af Danmark, hvor bredbånds- og mobilforbindelserne ikke fungerer tilfredsstillende”

  I forhold til målsætningen om at sikre bredbånd med en hastighed på 100/30 Mbit/s til alle i 2020 udtrykker ministeren: “Det er mit og regeringens mål, at vi når dette mål, men vi er dybt afhængige af, at tele- og energiselskaberne fortsætter udrulningen, og at der er lokal opbakning til bedre bredbånds- og mobildækning.”

  http://www.business.dk/digital/danmark-arbejder-sig-op-i-internettets-superliga

  Teleindustrien deler ambitionen

  Fra Teleindustriens side deler vi ambitionen om at sikre bredbånd og mobildækning alle steder i Danmark.

  For at sikre det, så er der fortsat behov for massive investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur. Og der er derfor også i telepolitikken behov for at sætte fokus på at fremme investeringer i infrastruktur på det danske telemarked. Det kræver stabile og forudsigelige rammer der nyder bred politisk opbakning – og det kræver en politik, der har fokus på at fjerne barrierer og gøre det attraktivt at udbygge net og tilbyde tjenester til forbrugerne i Danmark. Og her er vi endnu ikke i mål. Den første opgave ministeren kunne tage fat på var at sikre fornyet bred politisk opbakning til telepolitikken i Danmark med et moderniseret teleforlig.

  Jakob Willer, 20102365

 5. Haltende økonomi i telebranchen

  Leave a Comment

  Energistyrelsen har netop offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen 2014. Nøgletallene kan ses her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/stabil-omsaetning-telebranchen-2014 og her http://www.ens.dk/info/publikationer/oekonomiske-noegletal-telebranchen-2014

  Rapporten fra Energistyrelsen viser, at investeringer i blandt andet mobil- og fastnet steg fra 2013 til 2014 med lidt under 2 pct. fra 6,1 til 6,2 mia. kr. 2014 er således første år med en mindre stigning i investeringerne efter en lang periode med fald. Rapporten viser endvidere, at telebranchen i 2014 omsatte for i alt 37,7 milliarder kroner, hvilket er på niveau med året før, hvor omsætningen var 37,3 mia. kr. Det bryder tendensen fra perioden 2007 – 2013, hvor telebranchens samlede omsætning var nedadgående.

  Ses der nærmere på tallene, kan det dog udledes, at omsætningen på teleselskabernes kerneydelser, nemlig telefoni, mobiltjenester og bredbånd, er faldet med 1,36 mia. kr. fra 2013 til 2014. Det svarer til et omsætningsfald på disse ydelser på 5,4% på blot et enkelt år. At der kan fastholdes en samlet stabil omsætning skyldes, at omsætningen på øvrige ydelser er steget. Det omfatter bl.a.  salg af telefoner og tv.

  Det bekymrende er, at omsætningen falder for de ydelser, der skal forrente investeringerne i den digitale infrastruktur. Det bør give anledning til løftede øjenbryn hos ministeren. Danmark har brug for massive investeringer i den digitale infrastruktur – i både bredbånd og mobilnet – hvis vi fortsat skal være blandt verdens førende digitale lande – og særligt, hvis vi skal have løst udfordringerne med at sikre adgang til den digitale infrastruktur i alle dele af landet. Der bør derfor sættes politisk fokus på, hvad der skal til for at gøre det attraktivt fortsat at investere i den digitale infrastruktur i Danmark.

  I pressemeddelelsen fra Energistyrelsen fremgår det, at telebranchens samlede resultat (EBIT) er steget 3,2 pct. i perioden fra 4,8 mia. kr. i 2013 til 5 mia. kr. 2014. Det konstateres i pressemeddelelsen, at “Overskudsgraden er dermed steget svagt”. Som det fremgår af rapporten fra Energistyrelsen hører det dog med til billedet, at der i 2013 blev foretaget ekstraordinære nedskrivninger på teknisk udstyr, hvilket har haft en negativ påvirkning på branchens samlede resultat dette år. Samme nedskrivninger har ikke fundet sted i 2014. Det er dermed ikke retvisende at konstatere en voksende overskudsgrad i branchen, idet der sammenlignes med 2013, hvor der blev foretaget ekstraordinære nedskrivninger.

  Der er ingen tvivl om, at økonomien i telebranchen fortsat er presset. Omsætningen og indtjeningen er under pres – og konsekvensen er, at selskaber har fokus på at reducere omkostningerne. Risikoen er, at det også vil betyde lavere investeringer.

  Vi har behov for en ny klar kurs i telepolitikken. Et moderniseret teleforlig med bred opbakning og retning – med fokus på

  1) at stimulere investeringerne – og gøre Danmark til et attraktivt land at udbygge den digitale infrastruktur og tilbyde tjenester på et velfungerende konkurrencemarked

  2) at finde modeller til at sikre bedre dækning i alle dele af landet (offentligt/privat samarbejde)

  3) at stimulere efterspørgslen og styrke anvendelsen af den digitale infrastruktur, så vi kan realisere potentialet og høste gevinsterne ved digitaliseringen (bl.a. telemedicin, velfærdsteknologi og digitalisering i erhvervslivet – smv)

  Jakob Willer
  20102365

   

   

   

   

 6. Fremtidens telepolitik

  Leave a Comment

  Vi er få dage inde i valgkampen. Hvordan skal Danmark udvikle sig? Hvordan skal vi sikre vækst? Og hvordan skal vi sikre fremtidens velfærd? Der er mange vigtige spørgsmål.

  Et Danmark med mobildækning og bredbåndsdækning til alle

  Et af de temaer, som har fyldt meget i den politiske debat de seneste år er, hvordan vi sikrer et Danmark, hvor man alle steder har adgang til en god mobildækning og bredbånd. En veludbygget digital infrastruktur er forudsætningen for et Danmark i vækst, for virksomheder, for bosætning, for uddannelse, for borgernes adgang til information, deltagelse i den politiske debat, og for sikring af fremtidens offentlige services til borgerne. Vi er i Danmark nået langt. Vi har en meget veludbygget digital infrastruktur, og der investeres hvert år 5-6 mia. kr. i udbygningen af mobil- og bredbåndsnet i alle dele af landet.

  Men investeringerne har været faldende gennem nogle år. Og der er steder i Danmark, som endnu ikke forsynes med den dækning og de hastigheder, som ønskes.

  Der er derfor grund til at se på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den danske telebranche. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.

  Og der er grund til at finde løsninger for, hvordan infrastrukturen kommer ud til alle. I den forbindelse er der grund til at fastsætte klare rammer for kommunernes aktiviteter og for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer og samarbejde mellem det offentlige og private selskaber kan nå endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på markedet.

  Ønsker til en ny regering

  Sikre stabile og forudsigelige rammebetingelser på telemarkedet og sikre bred opbakning til retningen i dansk telepolitik. Der er behov for en ambitiøs indsats for at stimulere investeringer i infrastrukturen og et moderniseret teleforlig med klare rammer og retning baseret på grundprincipperne om markedsdrevet udvikling og teknologineutralitet

  Finde modeller for samarbejde mellem det offentlige og det private der sikrer, at mobildækning og bredbånd kan komme ud de steder, hvor markedet ikke leverer. Det handler bl.a. om at stille dækningskrav ved auktioner, stille dækningskrav ved indkøb, om at få kommunerne til at spille en konstruktiv rolle og få de midler, der betales ved frekvensauktioner i spil til at løse udfordringerne på markedet

  Reducere administrative byrder, barrierer og krav og sikre en afbalanceret og proportional overvågning af telekunderne med respekt for privatlivets fred og retssikkerheden

  Stimulere efterspørgslen og høste gevinsterne ved digitalisering – eksempelvis ved øget brug af telemedicin, som er et af de områder, hvor vi ved at udnytte den digitale infrastruktur på en ambitiøs måde kan skabe stor værdi for samfundet og for borgerne. Også for erhvervslivet vil der være stor gevinst ved øget digitalisering. Der er her behov for en fokuseret indsats for særligt små og mellemstore virksomheders brug af teknologien til at skabe effektiviseringer og ny vækst.

  /Jakob Willer – Teleindustrien – 20102365