Tag Archive: Telepolitik

 1. Tele højt på dagsordenen

  Leave a Comment

  En ny rapport fra konsulenthuset WIK sætter fokus på udbygningen af den digitale infrastruktur i Danmark. Rapporten konkluderer, at 5G og fiber vil danne grundlaget for fremtidens trådløse og intelligente samfund, og at den digitale infrastruktur vil understøtte Danmarks klimaambitioner.

  “Med rapporten sættes der en meget klar dagsorden for klimaministeren og teleordførerne i Folketinget om at sikre gode rammer for investeringer og udrulning af den digitale infrastruktur i hele Danmark. Nu er det om at trække i arbejdstøjet” siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

  Offentlige myndigheder spiller en afgørende rolle for at levere gode og stabile markedsvilkår. Analysen identificerer en række fokusområder for at gøre Danmark klar til den næste generation af telekommunikation:

  Regulatoriske tiltag til at fremme udrulning af nye net
  Incitamenter til at fremme investeringer
  Støtte til udrulning af teleinfrastruktur i tyndtbefolkede områder
  Rejsning af master i forbindelse med udrulningen af 5G
  Potentialet i synergier mellem de forskellige områder, herunder elektronisk kommunikation, energi, industripolitik, transport, landbrug, sundhed og uddannelse

  Rapporten kan ses her https://presse.ens.dk/news/rapport-saadan-forventes-telemarkedet-at-udvikle-sig-frem-mod-2030-392829

  /Jakob Willer, 20102365

 2. Det nye telelandskab

  Leave a Comment

  IT-Branchen, Dansk Erhverv, IDA Tele, Teleindustrien og DI Digital inviterer til det årlige telebrag den 23. oktober i IDA. Tilmeld dig her
  https://ida.dk/arrangement/tele-2019-det-nye-landskab-i-telebranchen-332558#beskrivelse

  Beskrivelse

  Telebranchen befinder sig i en opbrudstid. Selskaber fusionerer og opsplitter forretningsenheder, samtidig med at nye ejere og aktører gør deres indtog i branchen. De er tørstige efter nye markeder, både geografisk og forretningsmæssigt, og adgang til hinandens infrastruktur. Udviklingen drives bl.a. af hård konkurrence og ny kapital fra pensionsselskaber og infrastrukturfonde, der har fået øjnene op for teleinfrastruktur.

  Telesektoren er samtidig på vej mod en ny betydning og opmærksomhed fra omverdenen. En moderne digital infrastruktur er forudsætning for samfundets digitale transformation og økonomisk vækst. Telesektoren er endda kommet i klemme i storpolitikken og udfordres samtidig af techgiganterne, der leverer tjenester på teleselskabernes infrastruktur og spiser deres kerneforretning.

  Hvad betyder det nye landskab i telebranchen for de danske forbrugere og virksomheder? Gavner det konkurrencen? Vil der blive tilført kapital til yderligere investeringer i 5G og fibernet? Er vi på vej mod en opdeling mellem infrastrukturejere og operatører? Ser vi konturerne af et infrastrukturduopol? Er telebranchen gearet til at understøtte og drive den digitale transformation af samfundet?

  Vi byder op til diskussion med branchens hovedaktører og spørger dem om tilstanden, udviklingen, tendenser og udfordringer på markedet.

  På dagen vil der være indlæg fra ministeren, internationale og nationale aktører, myndigheder og analytikere. Der vil være oplæg fra teleselskaber og leverandører om teknologiens muligheder, tendenser og udfordringer på markedet – og årets telepris vil blive uddelt af ministeren (5G prisen).
  Til at runde dagen af har vi inviteret de ny-udpegede teleordførere til en snak om telepolitik, teleforliget og ambitionerne og visionerne på teleområdet.


 3. Velkommen til ny teleminister

  Leave a Comment

  Vi har fået en ny minister med ansvaret for teleområdet. Det er Dan Jørgensen (S), som den 27. juni 2019 er tiltrådt som klima-, energi- og forsyningsminister – og derved også som Danmarks teleminister.

  Velkommen! I branchen glæder vi os til samarbejdet om at sikre en god digital infrastruktur i Danmark. Vi har et rigtig godt udgangspunkt, og både bredbånds- og mobildækningen i Danmark er blandt de bedste i verden. I branchen er det vores mål at sikre en god digital infrastruktur i hele Danmark og styrke mulighederne for digital vækst, innovation og udvikling. Vi ser frem til samarbejdet med den nye minister og den nye regering om at udmønte det brede teleforlig i konkret politik og tiltag, der stimulerer investeringer og anvendelse af teknologi.

  Teleområdet er en del af et ministerium, hvor klima naturligt vil skulle stå meget højt på dagsordenen. Det er en klar og rigtig prioritering.

  Vi bakker fra telebranchens side op om denne prioriterede indsats på klimaområdet, og vi ser teknologi og tele som nogle af de helt centrale ingredienser til at finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne. Det gælder eksempelvis på energiområdet, på transportområdet, i landbruget og i forhold til eksempelvis brug af hjemmearbejdspladser og telemedicinske løsninger.

  Vi glæder os til en god og konstruktiv dialog!

  /Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 4. Bedst i EU

  Leave a Comment

  26. juni 2019

  EU Kommissionen har udarbejdet en ny analyse vedrørende den digitale udvikling i EU medlemslandene. Se analysen her

  I analysen ser man bl.a. nærmere på den digitale infrastruktur, digitale kompetencer, brugen af digitale tjenester, digitaliseringen i erhvervslivet og offentlige digitale tjenester.

  Samlet placerer Danmark sig i toppen af undersøgelsen sammen med Finland, Holland og Sverige. Samlet er Danmark på en fjerdeplads.

  Når der alene ses på den digitale infrastruktur placerer Danmark sig helt i top som nummer et.

  Analysen dokumenterer derved, at vi har en ekseptionel god digital infrastruktur i Danmark, både når det gælder bredbånd og mobilnet.

  ‘- Strategien med at fremme en markedsbaseret udvikling og tiltrække investeringer i infrastrukturen har skabt gode resultater, og det er den kurs vi skal fortsætte for at sikre en fortsat positiv udvikling og sikre et Danmark i digital balance, forklarer direktør i Teleindustrien Jakob Willer

  ‘- En væsentlig opgave for en ny regering er at se på, hvordan vi får styrket det erhvervspolitiske sigte på teleområdet, stimuleret efterspørgslen og anvendelsen af teknologien og skabt øgede incitamenter til at investere i infrastrukturen. Det glæder vi os til at gå i dialog med regeringen om, udtaler Jakob Willer

 5. Glæde over nyt teleforlig

  Leave a Comment

  17. maj 2018

  De politiske partier i Folketinget har i dag indgået det bredest tænkelige forlig om fremtidens telepolitik i Danmark. Samtlige partier bakker op om politikken og de grundlæggende principper om markedsbaseret udrulning af infrastrukturen og teknologineutral regulering.

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

  – Vi har grund til at glæde os. I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet. Det er den helt rigtige kurs der er sat, og det er stærkt, at teleminister Lilleholt har sikret så bred opbakning til politikken fra hele Folketinget.

  – Den brede opbakning om de grundlæggende principper vil kunne give den nødvendige ro og stabilitet på området og være med til at sikre en fortsat positiv udvikling på det danske marked til gavn for alle danske forbrugere.

  – Det er rigtig positivt, at der er fokus på at reducere barrierer og byrder og skabe et marked, hvor det er attraktivt at investere i udbygning af den digitale infrastruktur. Det er investeringer fra markedets aktører, der har sikret Danmark en plads i den digitale superliga. Det anerkendes klart i forliget. Og det er private investeringer fra markedet, der vil kunne sikre, at vi fastholder denne position.

  – Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

  – Vi har endnu ikke set de endelige dækningskrav for de kommende frekvensauktioner. Men det giver da anledning til en vis bekymring i branchen, at man tilsyneladende vil stille dækningskrav på adresser, hvor der allerede i dag kan konstateres at være dækning. Det er ikke udpræget ”markedsbaseret”.

  – Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes aktiviteter. Det er et initiativ som vil skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber.

  – Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

  – Det er også positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen.

  – Vi har brug for løbende at drøfte udviklingen på markedet med ministeren og hans embedsmænd. Det er derfor positivt, at man vil etablere et brancheforum, hvor vi kan have dialogen om fx rammerne for udrulning af 5G. Det er et af de områder, hvor der fortsat er nogle vigtige opgaver at få løst.

  – Samlet set kan vi som branche være meget tilfredse med indholdet i teleforliget. Nu glæder vi os til at se de gode hensigter og principper komme til live i den førte politik.

  /Jakob Willer

 6. Telepolitisk udspil

  Leave a Comment

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til fremtidens telepolitik i Danmark

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer byder regeringens udspil velkommen:

  – I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet, få revideret og moderniseret teleforliget og skabt fornyet opbakning til retningen i telepolitikken på tværs af partierne i Folketinget. Og vi byder derfor også udspillet fra regeringen velkommen.

  – Vi bakker fuldt ud op om visionen om, at vi i Danmark skal være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste teknologier. Det er en god ambition, som kræver, at der er gode rammer for investeringer på markedet.

   – Vi ser derfor også positivt på, at regeringen vil fastholde de fundamentale principper i telepolitikken, som betyder, at udrulning af digital infrastruktur sker på et markedsbaseret grundlag, og at reguleringen skal være tjeneste- og teknologineutral. Det er principper, som har bragt os langt, og som igen bør være bærende i telepolitikken.

  – Vi tager også positivt imod tilkendegivelserne i de formulerede pejlemærker om at skabe de bedst mulige rammer for investeringer i infrastrukturen, sikre gode og stabile rammevilkår, og sikre, at barrierer og byrder reduceres. Det er pejlemærker, som indikerer betydningen af teleselskabernes investeringer og udbud af tjenester – og må betragtes som positive erhvervspolitiske pejlemærker.

  – Så samlet set er det umiddelbart nogle positive rammer og principper, der sættes for telepolitikken. Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

  – Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes støtte til bredbånds- og mobildækningen. Det er et initiativ vi længe har efterspurgt fra branchens side, og som vil have værdi og skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber. Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

  – Endvidere er der grund til positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen. Og det er positivt at notere, at regeringen vil se på, hvordan udbuddet af trådløst bredbånd kan styrkes.

   – Vi ser også positivt på, at der skal formuleres en 5G handlingsplan. Men vi er allerede bagud med 5G, og med de foreslåede dækningskrav i de kommende frekvensauktioner vil vi have en yderligere barriere i forhold til at fremme investeringer og sikre en positiv 5G udvikling https://www.teleindu.dk/krav-til-mobildaekning/ 

  – Vi bliver ikke blandt de lande, hvor infrastrukturen først rulles ud. Men vi kan have en vision om at blive blandt de bedste til at bruge teknologien til at skabe værdi i fx industrien, landbruget eller transportsektoren. Det er et af de områder, hvor vi finder, at udspillet for alvor mangler noget indhold. Der er ikke nogle konkrete visioner eller initiativer, der kan bidrage til at stimulere efterspørgslen eller øge anvendelsen af teknologien.

  – Nogle af de største udfordringer på markedet handler om, at vi endnu er meget langt fra at udnytte eksempelvis de bredbåndshastigheder vi har tilgængelige for rigtig mange brugere i Danmark. Så hvis vi skal have skabt ny vækst på telemarkedet og stimuleret en ny positiv udvikling, så handler det også om, hvordan vi får stimuleret og udviklet anvendelsen både bredbånd og mobildækning.

  Se udspillet fra regeringen her http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/marts-2018/regeringen-med-ambitioest-teleudspil-alle-danskere-skal-med-paa-de-digitale-motorveje/

  /Jakob Willer, mobil 20102365

   

   

   

 7. Vækst i hastigheder og trafik

  Leave a Comment

  Energistyrelsen har udgivet en ny telestatistik for 2. halvår 2016. Statistikken kan ses her https://ens.dk/presse#/pressreleases/telestatistik-flere-danskere-har-hurtigt-bredbaand-2008531 

  Statistikken viser, at andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med en downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s udgjorde 48 pct. i slutningen af 2016, og nærmer sig dermed halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. I starten af 2016 var andelen 36 pct.

  Der er nu ca. 17 pct. af forbrugerne, der har en bredbåndsforbindelse på 100 mbit/s. Det er en vækst på 55 pct. sammenlignet med året før. I samme periode er medianhastigheden for downstream steget med 67 pct. til 46,6 Mbit/s.

  Det er rigtig positivt, at der er vækst i anvendelsen af de hurtige forbindelser, så forskellen mellem hvad vi kan, og hvad vi faktisk efterspørger og anvender bliver mindre.

  Det er i dag ca. 88 pct. af kunderne, der kan få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på 100 mbit/s. Men det er stadig en mindre del af kunderne (17 pct.), der har en så hurtig forbindelse.

  Der er derfor god grund til politisk også at se på, hvordan vi kan stimulere efterspørgslen og anvendelsen af hurtigt bredbånd. Vi får ikke øget vækst og beskæftigelse i Danmark ved at have bredbåndet liggende uden at bruge det. Det er først når vi faktisk anvender bredbåndet, at vi kan skabe ny værdi.

  Helt aktuelt er der politiske drøftelser om, hvordan fremtidens telepolitik skal se ud. Et af de helt centrale temaer handler om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at investere i bredbånd og mobildækning i Danmark, og hvordan det sikres, at alle får adgang til høje bredbåndshastigheder og mobildækning. Det drøftes også her, om der skal formuleres nye konkrete bredbåndsmålsætninger og stilles krav til selskaberne om at sikre bedre dækning.

  Hvis investeringerne i infrastrukturen skal stimuleres, så er der ikke behov for nye politiske krav. Det er ikke med pisken man tiltrækker flere investeringer. Det kan gøres mere attraktivt at investere i Danmark, hvis der sikres større forudsigelighed og stabilitet i reguleringen og de politiske rammer, og hvis der er fokus på at sænke barriererne, reducere omkostningerne og fjerne begrænsninger. Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen og efterspørgslen.

  Når efterspørgslen stiger, og der er gode rammer på markedet, så vil udbuddet af hurtige tjenester også følge med.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 8. Ny bredbåndsfond

  Leave a Comment

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

  Læs mere om aftalen her http://www.efkm.dk/nyheder/bred-politisk-aftale-hurtigt-internet-0

  I Teleindustrien ser vi positivt på bredbåndspuljen, som i konkrete tilfælde vil kunne skabe mulighederne for udrulning af bredbånd i områder, hvor den digitale infrastruktur ikke er god nok.

  Men man skal ikke forvente, at bredbåndspuljen alene vil kunne sikre, at Danmark har en digital infrastruktur i verdensklasse. Puljen er på 200 mio. kr. fordelt over flere år. Til sammenligning investerer den danske telebranche ca. 6 mia. kr. hvert år i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark.

  Det er teleselskabernes investeringer, der gør den store forskel. Siden liberaliseringen af det danske telemarked har teleselskaberne investeret mere end 100 mia. kr. i infrastrukturen. Og vi skulle gerne blive ved med at investere og udbygge nettene.

  I Teleindustrien deler vi ambitionen om at sikre, at alle danskere får adgang til bredbånd og god mobildækning. For at opnå dette er det vigtigt at have politisk fokus på at gøre det attraktivt for teleselskaberne at investere på markedet og sikre gode rammevilkår, så vi når længst muligt for pengene. Det handler bl.a. om at lette de administrative og økonomiske byrder for branchen. Og det handler om at lette vilkårene for gravearbejder og opsætning af master. Her har vi en god dialog og proces i gang med flere regioner og kommuner om at skabe ens vilkår på tværs af kommuner og reducere omkostningerne – så vi når længst muligt. Det har vi en stor fælles interesse i. Og det handler om at sikre gode, stabile og forudsigelige politiske og regulatoriske rammer. Her glæder vi os over, at teleminister Lars Chr. Lilleholt her i foråret har meddelt, at ville igangsætte en proces for at modernisere teleforliget, som sætter rammerne på området.

  Endvidere handler det om for alvor at få sat gang i anvendelsen af den digitale infrastruktur og øget efterspørgslen – både i den offentlige sektor, hos borgerne og i erhvervslivet. Det er først ved at anvende infrastrukturen, at vi skaber ny vækst og værdi for samfundet.

  /Jakob Willer – 20102365