BR 18 Telemaster og antenner

BR18 udbygning af mobilmaster og byggeloven

Der er med BR 18 fastlagt en række undtagelser. Således er antennekonstruktioner med tilhørende udstyr helt undtaget for en byggetilladelse. Dette gælder antenneudstyr på f.eks, flade tage med antenner på bærerør. Eller såkaldte bydækkere, som typisk sættes op på skrå tegltage o.l.

Der stilles dog krav om byggetilladelse, hvis udstyret er af “særligt omfang”.


Konstruktionsklasser

Telemaster o.l. skal indplaceres i nye konstruktionsklasser efter den nye BR18. Se evt. mere i første dokument nedenfor.

Centralt for indplaceringen i konstruktionsklasser gælder, at denne afhænger af 3 forhold: ·

  • Konstruktionens konsekvensklasse Telemaster ligger typisk meget lavt i komsekvenser for f. eks. menneskeliv, meget færdsel o.l.
  • Konstruktionens kompleksitet Telemaster er simple konstruktioner, som bygges på samme måde.
  • Erfaringer med konstruktionstypen . Der er mange års erfaringer med de 12-15.000 master der er sat over tid.

Konstruktionsklasser (Rambøll) med bilag for hver mastertype


Brandklasser (Sweco)

Telemaster o.l. skal også indplaceres i brandklasser, men typisk medfører opsætning af teleudstyr IKKE, at brandrisikoen stiger. Se også her evt. første dokument Indledning.

Brandteknisk Notat_Teleindustrien_2020.04.03

Notatet opdelt på typer af teleudstyr/master:


Disse ligger til grund for Telebranchen ansøgninger om nye telemaster.

Print Friendly, PDF & Email